Siirry sisältöön

Erillishaku

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.

 

Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Löydät lisätietoa erillishausta AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella täältä.

Erillishaku aiemmin vähintään 160 opintopistettä korkeakouluopintoja suorittaneille opiskelijoille

Tämä erillishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat aiemmin suorittaneet vähintään 160 opintopistettä suomalaisessa korkeakoulussa tietyn koulutuksen tai koulutusohjelman tutkintoon johtavia opintoja ja joiden opinto-oikeus on alkanut ennen 1.8.2015 ja joiden opinnot ovat keskeytyneet, mutta heillä on tavoitteena suorittaa tutkintonsa loppuun. Hakeminen tapahtuu Laurean erillishaun hakulomakkeella Opintopolku.fi järjestelmässä. Haku järjestetään jatkuvana hakuna, mutta kuitenkin siten, että hakuaika ja koulutuksen alkamiskausi ovat rajattu alkamaan syys- tai kevätlukukauden alusta.

Hakija valitsee hakulomakkeellaan opiskelumuodon sekä kampuksen, jossa suorittaa opintonsa loppuun. Hakijalla tulee olla vähintään 160 opintopistettä saman tai vastaavan koulutuksen, tai koulutusohjelman tutkintoon johtavia opintoja suoritettuna. Opintojen vanhenemiseen sovelletaan Laurean tutkintosäännön 24§:n mukaista käytäntöä. Valinta tehdään suoritettujen opintopisteiden, motivaatiokirjeen sekä valintahaastattelun perusteella. Motivaatiokirjeessä hakijaa pyydetään lyhyesti kuvaamaan tavoitteet tutkinnon loppuun suorittamiseksi sekä tutustumaan nykyiseen opetussuunnitelmaan ja osaamistavoitteisiin. Kaikkia hakijoita pyydetään liittämään hakemukselle kopio virallisesta opintosuoriteotteestaan.

Englanninkieliseen koulutukseen haettaessa voidaan hakijalta testata kielitaito valintahaastattelun yhteydessä. Valintahaastattelut kevään 2020 haussa pidetään elokuussa ja valintapäätökset ilmoitetaan 14.8.2020 mennessä.Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14 vuorokauden sisällä päätöksen tiedoksisaannista Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Laureasta opintonsa 1.8.2015 jälkeen aloittaneet hakevat opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä erillisen prosessin mukaan.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset ja toimintakyvyn edellytykset

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi hakuaikana. Hakija vastaa hakulomakkeellaan onko hänellä opiskelijaksi ottamisen rajoituksia sekä antaa arvion vaadittavasta terveydentilastaan ja toimintakyvystään. Mikäli hakija vastaa kyllä terveydentilaa koskeviin kysymyksiin, toimittaa hän hakuaikana lisäselvityksen hakijapalveluihin. Hakijapalvelut toimittaa selvityksen eteenpäin opintopäällikölle arvioitavaksi. Päätöksen soveltuvuuden sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun antaa opintopäällikkö.

Haun aikataulut

 • Hakuajat ovat 1.1 - 31.7.2020 ja 1.8. – 31.12.2020.
  Laurean ulkopuolelta hakevien opintosuoritusote hakulomakkeelle/hakijapalveluihin viimeistään hakuajan loppuun mennessä 31.7.2020 (kevään haku) tai 31.12.2020 (syksyn haku)
  Kutsu valintahaastatteluun haun päätyttyä
  Valintahaastattelut hausta riippuen elokuussa tai tammikuussa, päivämäärät tarkennetaan kutsussa.
  Valinnan tulokset julkaistaan hausta riippuen viimeistään 14.8.2020 tai tammikuussa(päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
  Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden sisällä päätöksen tiedoksisaannista klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa