Erillishaku

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella sekä rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistumisen jälkeen.

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.

Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Seuraava avoimen AMK:n erillishakuaika on 31.10 - 14.11.2018. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus).

Hakeminen

Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu Opintopolku -palvelussa.

Näin löydät erillishaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse "Haku on käynnissä" > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "Avoimen AMK:n erillishaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > "Täytä lomake"

Hakija ilmoittaa hakulomakkeella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2018 mennessä suorittamansa opintopisteet. Ylempi AMK koulutukseen hakevat ilmoittavat lisäksi hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina.

Liitteet

 • Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, tallentavat opintosuoritusotteen Avoimesta AMK:sta haun loppuun mennessä suoraan hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös toimittaa Laurea hakijapalveluihin hakuajan loppuun klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Laurea-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa.
 • Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakuaikana.

Opiskelijavalinta erillishaussa

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 30 opintopistettä hakemansa koulutuksen tutkintoon soveltuvia avoimen AMK:n opintoja hakuajan loppuun mennessä kutsutaan soveltuvuushaastatteluun.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut Ylempi AMK opintoihin toteutetaan erikseen sovitun aikataulun mukaan. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 11.12.2018 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 28.12.2018 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Lue myös ohjeet tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyille

AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut

Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella. Laurean hakijapalvelut lähettää sähköpostitse soveltuvuushaastatteluun kutsut. Tarkemmat ohjeet sekä haastatteluaika ilmoitetaan kutsussa. Kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostitse Laurean Hakijapalveluista viimeistään viikolla 47 kaikille hakukelpoisiksi todetuille hakijoille.

Keväällä 2019 alkavien AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut järjestetään seuraavasti:

 • Liiketalouden alan, tietojenkäsittelyn alan, turvallisuuden ja riskienhallinnan alan ja matkailu-ja ravitsemisalan hakijat haastatellaan Laurean Leppävaaran kampuksella 4.12.2018 ja haastattelut toteutetaan klo 9.00 – 13.00 välisenä aikana. Haastatteluaika annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Liiketalouden alan verkkototeutuksiin hakeneilla haastattelut ovat 5.12.2018 ja ne toteutetaan verkon välityksellä klo 12.00-20.00 välisenä aikana. Tarkemmat tiedot aikatauluista löydät hakukohteiden valintaperusteista Opintopolussa.
 • Sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoalan hakijat haastatellaan Laurean Tikkurilan kampuksella 27. - 28.11.2018. Hakija saa kutsun yhteen soveltuvuushaastattelupäivään. Annettua aikaa ei voi muuttaa eikä etukäteistoiveita voida huomioida. Varaa aikaa koko päivä. Koe on yksipäiväinen ja hakijan tulee olla paikalla soveltuvuuskoepäivänä ilmoittautumassa klo 7.45 – 8.15 sekä ilmoittautumisessa annettavana haastatteluaikanaan.

Kaikkien alojen soveltuvuushaastatteluiden yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.12.2018 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoin AMK -opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta. Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä. Tarkemmat ohjeet soveltuvuushaastatteluun ovat hakijoille erikseen lähetettävässä kutsussa.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely).

Opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritetut opintopisteet ja opintomenestys, soveltuvuusarviointi ja koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kaksiosaisen soveltuvuusarvioinnin perusteella. Molemmista osioista hakijan tulee saada hyväksytty tulos. Opiskelijavalinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne. Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat.

Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana.

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun opiskelijalle on kertynyt vähintään 30 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintoja. Opintojen tulee olla ydinopintoihin eli pakollisiin opintoihin soveltuvia YAMK-opintoja, poikkeuksena Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti tammikuusta 2017 lähtien YAMK-opintoja opiskelleet, joiden opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto/korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden (36 kk) soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syksyn 2018 haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.12.2018 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät hakuaikana osoitteesta www.opintopolku.fi.

Seuraava hakuaika on 31.10-14.11.2018. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.

Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen monimuotototeutukseen tutkinto-opiskelijaksi kevään 2019 erillishaussa. Koulutukseen on 20 aloituspaikkaa.

Erillishaku on tarkoitettu RSKK tutkinnon suorittaneille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa, RSKK, suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto, esimerkiksi ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto. 

Vuonna 2018 tai aiemmin RSKK tutkinnosta valmistuneet, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto, ovat hakukelpoisia. 

Erillishaun hakulomake löytyy Opintopolku.fi palvelusta hakuaikana. Osoittaakseen hakukelpoisuuden hakijan on liitettävä hakulomakkeelleen todistusjäljennös RSKK tutkintotodistuksesta sekä kopio muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta Laurean Hakijapalveluihin 30.1.2019 klo 15.00 mennessä. Todistuskopiot voi liittää suoraan hakulomakkeelle hakemisen yhteydessä tai hakemisen jälkeen viimeistään annettuun määräaikaan mennessä. Kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan erillishaun valintakokeeseen.

Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Erillishaun valintakoe toteutetaan kaksivaiheisena. Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen teoriakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat. Valintakokeen toiseen vaiheeseen soveltuvuusarviointiin kutsutaan teoriakokeen pisteiden perusteella enintään kaksinkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden.

Valintakokeen pisteytys on 0p - 70p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintakokeen osiot tullakseen valituksi. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Opiskelijat valitaan valintakokeen pisteiden perusteella. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen keväällä 2019 RSKK tutkinnosta valmistuvien osalta, kunnes hakija valmistuu ja toimittaa RSKK tutkintotodistuksen Laurea hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Aikataulu:

 • Hakuaika 9.-23.1.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Todistusliitteiden palautus viimeistään 30.1.2019 klo 15.00.
 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään noin kahta viikkoa ennen valintakoetta.
 • Teoriakoe toteutetaan Laurea Tikkurilassa tiistaina 5.3.2019 ja soveltuvuusarviointi torstaina 7.3.2019.
 • Valinnantulokset julkaistaan viimeistään pe 20.3.2019. 
 • Tarjottu opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.7.2019.

Hakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa