Siirry sisältöön

Erillishaku

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella sekä rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistumisen jälkeen.

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.

Huomaathan, että kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Seuraava avoimen AMK:n opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi erillishakuaika on 23.10. - 6.11.2019. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa, mutta niiden täytyy olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ja sen koulutuksen opintoja, johon hakija on hakemassa (esimerkiksi sairaanhoitajan koulutus).

Hakeminen

Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu Opintopolku -palvelussa.

Näin löydät erillishaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse "Haku on käynnissä" > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "Avoimen AMK:n erillishaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > "Täytä lomake"

Hakija ilmoittaa hakulomakkeella avoimessa ammattikorkeakoulussa 31.12.2019 mennessä suorittamansa opintopisteet. Ylempi AMK koulutukseen hakevat ilmoittavat lisäksi hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon sekä työkokemusmäärän kuukausina.

Liitteet

 • Hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimen AMK:n opinnot muualla kuin Laureassa, tallentavat opintosuoritusotteen Avoimesta AMK:sta haun loppuun mennessä suoraan hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, sen voi myös toimittaa Laurea hakijapalveluihin hakuajan loppuun klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Laurea-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa.
 • Laureassa suoritetut avoimen AMK:n opinnot tarkistetaan Laurean opiskelijarekisteristä, joten Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakuaikana.

Opiskelijavalinta erillishaussa

Kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakemuksella ilmoittavat suorittavansa vähintään 30 opintopistettä hakemansa koulutuksen tutkintoon soveltuvia avoimen AMK:n opintoja hakuajan loppuun mennessä kutsutaan soveltuvuushaastatteluun.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuushaastattelut Ylempi AMK opintoihin toteutetaan erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset.

Päätös tutkinto-opiskelupaikasta tehdään 29.11.2019 mennessä. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse.  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 13.12.2019 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Lue myös ohjeet tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyille

AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut

Soveltuvuushaastatteluaikaa ei voi muuttaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran kampuksella. Laurean hakijapalvelut lähettää sähköpostitse soveltuvuushaastatteluun kutsut. Varmistaaksesi viestin perilletulon tarkista, että sähköpostissasi on tilaa ja tarkkaile sähköpostisi eri kansioita kuten roskapostikansiota. Tarkemmat ohjeet sekä haastatteluaika ilmoitetaan kutsussa. Kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostitse Laurean Hakijapalveluista viimeistään 15.11.2019 kaikille hakukelpoisiksi todetuille hakijoille.

Tammikuussa 2020 alkavien AMK-koulutusten soveltuvuushaastattelut:

 • Sosiaali- ja terveysalan hakukohteiden soveltuvuushaastattelut järjestetään 21. - 22.11. Tikkurilan kampuksella.
 • Liiketalouden, tietojenkäsittelyn, ja restonomikoulutusten hakukohteiden soveltuvuushaastattelut järjestetään Leppävaaran kampuksella 18.11. Ilmoittautuminen on klo 8.30-9.00 ja haastattelut sen jälkeen. Erillisen haastatteluajan voi sopia hakuajan päättymisen jälkeen Arto Salorannan kanssa (sähköpostilla Arto.saloranta@laurea.fi) pidettäväksi joko Skype -haastatteluna tai tavanomaisen haastatteluna erikseen sovittuna aikana 12.-22.11. välisenä aikana. Sovi erillinen haastatteluaika viimeistään 15.11.
 • Englanninkielisen AMK-koulutuksen soveltuvuushaastattelu järjestetään viikolla 47 (päivämäärä päivitetään syksyn aikana)

Haastattelun tarkemmat aikataulut kellonaikoineen ilmoitetaan kutsussa.

Kaikkien alojen soveltuvuushaastatteluiden yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Opintojen pitää olla alalle soveltuvia opintoja. Hakijalla tulisi olla suoritettuna ja kirjattuna viralliselle opintosuoritusotteelle soveltuvuushaastatteluun mennessä 60 opintopistettä avoimen AMK:n opintoja. Valinnassa voidaan huomioida myös 31.12.2019 mennessä suoritetut avoimen AMK:n opintopisteet. Tarvittaessa hakija voi tuoda soveltuvuushaastatteluun ammattikorkeakoulun virallisen selvityksen puuttuvista opinnoista. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes 60 op avoin AMK -opintoja on tarkistettu virallisesta opintosuoritusotteesta. Myös hakijan kielitaito voidaan testata soveltuvuushaastattelun yhteydessä. Tarkemmat ohjeet soveltuvuushaastatteluun ovat hakijoille erikseen lähetettävässä kutsussa.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hakijoille jaetaan "Suositus sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle hakeutuvan terveydentilasta" ja heiltä edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi. Hakija täyttää myös aiemman opinto-oikeuden peruuttamista koskevan lomakkeen. Jos opiskelijalta on aiemmin peruttu opiskeluoikeus sosiaali- ja terveysalalla, tilanne vaatii lisäselvityksen (SORA-menettely).

Opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritetut opintopisteet ja opintomenestys, soveltuvuusarviointi ja koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne. Sosiaali- ja terveysalan valinnoissa valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kaksiosaisen soveltuvuusarvioinnin perusteella. Molemmista osioista hakijan tulee saada hyväksytty tulos. Opiskelijavalinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne. Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat.

Kun polkuopiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, hän voi hakea opintoihinsa opintotukea. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon. Näitä opintoja ei huomioida tutkinto-opiskelijan opintojen edistymisen seurannassa. Opintojen tulee edetä vähintään 20 op lukuvuodessa ja 5 op käytettyä opintotukikuukautta kohden tutkinto-opiskelijana.

Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun opiskelijalle on kertynyt vähintään 30 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-opintoja. Opintojen tulee olla ydinopintoihin eli pakollisiin opintoihin soveltuvia YAMK-opintoja, poikkeuksena Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti tammikuusta 2017 lähtien YAMK-opintoja opiskelleet, joiden opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Opinnot tulee olla suoritettuna viimeistään syksyn 2019 haun 31.12.2019 mennessä.

Lisäksi hakijalta vaaditaan ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen hakukelpoisuus, eli hakijalla tulee olla jo suoritettuna soveltuva AMK-tutkinto/korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden (36 kk) soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syksyn 2019 haussa työkokemus tulee olla hankittuna 31.12.2019 mennessä. Tarkemmat hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset löytyvät hakuaikana osoitteesta www.opintopolku.fi.

Seuraava hakuaika on 23.10. - 6.11.2019. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään viikolla 47, ja valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.11.2019. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 13.12.2019 klo 15.00 mennessä. Opinnot alkavat tammikuussa 2020.

Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet tai syksyllä 2019 valmistuvat opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi syksyn 2019 erillishaussa. Rikosseuraamusalan koulutus (monimuotototeutus) alkaa tammikuussa 2020. Koulutukseen on 30 aloituspaikkaa.

Erillishaku on tarkoitettu RSKK tutkinnon suorittaneille hakijoille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto suoritettuna. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + muu toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Syksyn erillishaussa käytetään esivalintaa, jonka kriteerinä on rikosseuraamusalan tutkinnon opinnäytetyön arvosana. Opinnäytetyön arvosanan perusteella kutsutaan valintakokeeseen vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden eli 60. Hakijalla tulee kuitenkin olla vähintään opinnäytetyön arvosana 3, jotta se voidaan esivalinnassa hyväksyä. Opinnäytetyön arvosanana HYV vastaa arvosanaa 3. Hakija ilmoittaa opinnäytetyön arvosanan hakulomakkeella.

Osoittaakseen hakukelpoisuuden, hakijan tulee liittää kopio rikosseuraamusalan tutkintotodistuksesta ja muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta hakulomakkeelleen. Syksyllä 2019 valmistuvat liittävät kopion viimeisimmästä opintosuoriteotteestaan hakulomakkeelleen. Liitteet tulee toimittaa 25.9.2019 klo 15.00 mennessä. Vain hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Syksyllä rikosseuraamusalan tutkintoon valmistuvien opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes lopullinen tutkintotodistus on tarkastettu. Syksyllä valmistuvien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan viimeistään 31.12.2019 mennessä Laurean hakijapalveluihin.

Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Valintakokeen pisteytys on 0p - 60p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintakokeen osiot hyväksytysti (esivalinta ja soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi. Opiskelijat valitaan valintakokeen pisteiden perusteella. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakija on näyttänyt alkuperäisen tutkintotodistuksensa Laurean hakijapalveluihin viimeistään 9.12.2019 mennessä. 

Aikataulu:

 • Hakuaika 4. - 18.9.2019. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15. Hakulomake täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Hakukelpoisuuden osoittavat todistusliitteet toimitetaan Laurea hakijapalveluihin viimeistään 25.9.2019 klo 15.
 • Soveltuvuusarviointi toteutetaan Laurean Tikkurilan kampuksella ke 23.10.2019 klo 9-16. Ilmoittautuminen on 9-9.30 (haastatteluaika ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). Soveltuvuusarvioinnit ovat klo 9.45-16.00.
 • Valinnantulokset julkaistaan viimeistään ke 29.11.2019.
 • Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 9.12.2019.
 • Syksyllä 2019 RSKK:n tutkintoon valmistuvat toimittavat liitteen tutkintotodistuksestaan viimeistään 31.12.2019 mennessä

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa