Siirry sisältöön

YAMK-polkuopinnot projekteissa

YAMK-polkuopiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä tarjoamme YAMK-polkuopintoja, jotka suoritat erilaisissa Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Polkuopiskelijana voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen YAMK:n opiskelijana ja hakea myöhemmin YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Opinnot ovat avoimen YAMK:n opintoja ja ne maksavat 400€ vuodessa.

Seuraava haku YAMK-polkuopintoihin on 1.7.-8.8.2021.

Opinnot alkavat orientaatiopäivällä 2.9.2021. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 10 hengen ryhmä. Polkuopiskelijaksi päästäksesi sinulla tulee olla työkokemusta noin kaksi vuotta, jotta voit hakea yhden lukuvuoden jälkeen erillishaun kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin sekä hankkeiden valmistelutyöhön. Tarjolla on mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa ja hankevalmistelussa.
 
Hakemusten perusteella valitaan opiskelijat haastatteluun. Haastattelun kesto on n. 30 min. Vahvistus mahdollisesta haastatteluajasta ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen.

Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Odotamme sinulta itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2021. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 30 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. TKI-polkuopiskelijalle räätälöidään 5-10 opintopisteen laajuisia oppimistehtäviä Laurean TKI-hankkeisiin. Voit tutustua aiempiin oppimistehtäviin tarkemmin plus-otsikoista. Syksyn 2021 oppimistehtävät julkaistaan ennen hakuajan alkamista.

Lisätietoja opinnoista saat sähköpostiosoitteesta avoinamk@laurea.fi

Huom! Sähköpostiosoitteessa ei ole päivystystä kesäloman aikana (10.7.-25.7.2021) aikana, mutta vastaamme kysymyksiin pikimmiten loman jälkeen.

Oppimistehtäviä TKI-hankkeissa

 • Care for Europe 

  Care for Europe on kansainvälinen Erasmus+ -hanke. Tavoitteena siinä on kansainvälisen opiskelijan vaihtoon sisältyvän harjoittelukokemuksen kehittäminen. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan

  • Täydennyskoulutusta (mm. MOOC, Massive Open Online Course yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa) kansainvälisen opiskelijan harjoittelun ohjaajille, opiskelijavastaaville ja kliinisille opettajille
  • Hyvien käytäntöjen opas harjoittelun ohjaukseen osallistuville
  • Lyhytvideoita ja digitaalista materiaalia (VR teknologiaa ja 360 kuvia), joiden avulla välitetään realistista tietoa sairaanhoitajan toimintaympäristöistä eri maissa

  Hankkeeseen on integroitu hankeopintojakso Care for Europe Project 5 op, jolla opiskelijat voivat tehdä hankkeeseen liittyen opintotehtäviä. Hankeopintojakso soveltuu hoitotyön koulutustaustan omaavalle. Oppimistehtävä sovitaan tarkemmin opiskelijan kanssa.

  Lisätietoja hankkeesta

   

 • KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä 

  Hankkeessa kehitetään sote-alan toimijoiden yrittäjä-osaamista sekä työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja uudenlaisille palvelujen tuottajille. Hankkeessa kehitetään uudenlaisissa työn teon muodoissa työskentelevien työuran ja siihen liittyvän osaamisen rakentamisen malleja. Laurea-ammattikorkeakoulu edistää hankkeessa sosiaalialan asiantuntijoiden yrittäjyyttä yhteistyössä ammattijärjestö Talentia ry:n kanssa. Hanke toteutetaan 1.3.2020 – 28.2.2023.

  Oppimistehtävänä on osallistua sosiaalialan asiantuntijayrittäjyyden markkinatutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen hankkeen tiimissä. Markkinatutkimuksella selvitetään sosiaalialan asiantuntijapalveluiden ostamiseen ja myymiseen liittyviä esteitä sekä mahdollisuuksia kuntien, sairaanhoitopiirien, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä alan yritysten ja vakuutusyhtiöiden ostopalveluja.

  Oppimistehtävää voi tehdä 2 opiskelijaa. Tehtävä soveltuu sosiaali- ja terveysalan tai liiketalouden opiskelijoille. Tehtävä on tarjolla syksyllä 2021 ja se jatkuu kevätlukukauden 2022. Oppimistehtävän suorittamisessa on ohjausta tarjolla koko ajan.

  Lisätietoja hankkeesta

   

 • AI-ARC 

  Ilmastonmuutoksen vaikutuksena arktisen alueen käytettävyys kauppamerenkulkuun lisääntyy. Arktisten merireittien käytöllä pyritään saavuttamaan merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. Merialueen haasteellisuus lisää kuitenkin liikenteen riskejä. Turvallisuutta lisäävä tieto on hajanaista ja vaikeasti hyödynnettävissä. AI-ARC -hanke pyrkii parantamaan tiedon käytettävyyttä ja lisäämään tilannetietoisuutta alueen olosuhteista ja riskeistä hyödyntämällä tekoälyä.

  Etsimme AI-ARC -hankkeeseen YAMK TKI-polkuopiskelijoita eri tehtäväalueille, joissa hieman erilaiset osaamistarpeet korostuvat. Toivomme, että sinulla olisi osaamista joiltakin alla esitetyiltä osa-alueilta ja vahva kiinnostus syventää ja laajentaa osaamistasi AI-ARC –hankkeessa.

  Toivomme sinulta

  1) hyviä perustietoja

  • meriliikenteestä, merellisten viranomaisten toimintatavoista sekä perusymmärrystä merellisistä tilannekuvajärjestelyistä
  • tiedonsiirtotekniikoista ja sensori- ja datafuusiomenetelmistä sekä perusymmärrystä virtualisoinnista
  • meriliikenteestä, siihen vaikuttavista olosuhdetekijöistä arktisella alueella sekä perusymmärrystä riskien analysoinnista ja rannikkovartiostojen toimintatavoista
  • projektihallinnasta, kansainvälisestä viestinnästä, projektijohtamisesta sekä perustietämystä Euroopan Unionin tutkimusrahoitusinstrumenteista ja yleisesti Euroopan Unionin toiminnasta ja rakenteista

  2) kykyä käsiteellisesti analysoida ja luokitella ammatillista ja käytännöllistä tietoa

  3) kiinnostusta oppia

  • arktisen alueen erityispiirteitä ja siellä toimivien viranomaisten tehtäviä
  • tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista arktisen alueen tilannekuvan ja turvallisuuden parantamiseksi
  • suorituskykyvaatimuksiin perustuvan teknisen demonstraation järjestämiseen ja raportointiin liittyviä suunnittelu- ja toteutusvaiheita
  • miten isoa kansainvälistä tutkimushanketta johdetaan ja hallinnoidaan ja miten rakennetaan toimivaa projektihallintoa kansainvälisellä tasolla.

  Hankkeessa pääset kehittämään osaamistasi alla kuvatuissa oppimistehtävissä:

  • Oppimistehtävä 1: Arktisten valtioiden eri viranomaisten tehtävien kartoitus
  • Oppimistehtävä 2: Valtioiden kyky reagoida erilaisiin tehtäviin arktisella alueella
  • Oppimistehtävä 3: Parantaa arktisen alueen yleistuntemusta kansallisella tasolla (julkaisut)
  • Oppimistehtävä 4: Eri tiedonsiirtomenetelmien mahdollisuudet tilannekuvan ylläpitämiseen Arktisessa ympäristössä
  • Oppimistehtävä 5: Sensori- ja datafuusion mahdollisuudet osana tilannekuvaa (AI based tools)
  • Oppimistehtävä 6: Virtualisoinnin mahdollisuudet parantaa meriturvallisuutta arktisella alueella
  • Oppimistehtävä 7: Käyttäjävaatimuksista arkkitehtuuriseen ratkaisuun
  • Oppimistehtävä 8: Suorituskykyvaatimuksiin perustuvan demonstraation suunnitteleminen
  • Oppimistehtävä 9: Demonstraation toteuttaminen kansainvälisessä kontekstissa
  • Oppimistehtävä 10: Demonstraation raportointimallin kehittäminen
  • Oppimistehtävä 11: Projektihallinnan suunnittelu MS Project Online työkalun kautta
  • Oppimistehtävä 12: Laurean sisäisen hankekoordinointi-menetelmien kehittäminen
  • Oppimistehtävä 13: Kansainvälisen (EU) hankkeen raportoinnin tuki ja toteutus
  • Oppimistehtävä 14: Kv-projektihallinnon parhaiden käytäntöjen selvitystyö (kirjallisuudesta)

  Lisäksi voit kehittää merenkulkuun, sen riskeihin ja teknisiin asioihin liittyvää englannin kielen osaamistasi.

  Kielitaitovaatimus B1/B2 tai sujuva englanti. Sujuvaa englanninkielen taitoa vaaditaan projektijohtamiseen ja hallinnointiin liittyvissä tehtävissä. Opiskelijan oman asiantuntemuksen hyödyntäminen hankkeessa syventää osaamistasi ja verkostojasi tulevia työtehtäviä varten.

  Tehtäviä tehdään projektiasiantuntijoiden ohjauksessa hanketiimin jäsenenä. Arvostamme sitoutunutta ja aktiivista otetta. Opintojesi myöhemmässä vaiheessa sinulla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyösi hankkeessa.

  Lisätietoja hankkeesta (artikkeli Laurea Journalissa)

   

 • OMA OTE - Opiskelijoiden hyvinvointitoimijuuden ja opintojen edistymisen tukeminen koronatilanteessa 

  Hankkeessa toteutetaan monenlaista tukea ja kehittämistä Laurean opiskelijoiden parhaaksi neljässä eri työpaketissa.

  Polkuopiskelija osallistuu Laurean opiskeluhyvinvointipalveluiden ja/tai opintojen edistymistä tukevien palveluiden palvelumuotoiluun. Syksyn aikana toteutetaan erilaisia tiedonkeruuseen liittyviä sekä toiminnan kehittämiseen liittyviä työpajoja. Opiskelija on mukana suunnittelussa, toteutuksessa, aineiston analysoinnissa ja raportoinnissa sovitusti.

  Opiskelijalta ei vaadita erityistä osaamista, vaan kiinnostus palvelumuotoilun menetelmiin riittää. Teema sopii toki hyvin mm. sosiaali- ja terveysalan taustan omaaville. Tämä projekti toteutuu syys-joulukuussa.

  Lisätietoja hankkeesta

   

 • Työhyvinvointimuotoilu 

  Tässä hankkeessa kehitetään työhyvinvointia palvelumuotoilun keinoin ja tehtävänä olisi tarkastella tätä prosessia työntekijäkeskeisesti, eli millaisia kokemuksia on siitä, kun työhyvinvoinnin kehittäminen tehdään työntekijöiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta ja yhdessä työntekijöiden kanssa (eli alhaalta ylös) eikä organisaatiokeskeisesti (eli ylhäältä alas).

  Toivomme mukaan opiskelijoita, joilla on joko hyvä HR- palveluiden tai työhyvinvoinnin tuen kokemus tai jonkinlaista kokemusta palvelumuotoilusta sekä ymmärtää työhyvinvointimuotoilun perusasioita. Opiskelijoiden odotetaan myös olevan omatoimisia. Oppimistehtävät liittyvät työhyvinvointimuotoilun perusteisiin sekä prosesseihin ja menetelmiin. Käytännössä oppimistehtävä voi olla esimerkiksi kirjallisuuskatsaus työntekijäkeskeisistä tai -lähtöisistä työhyvinvoinnin kehittämismenetelmistä, joita eri yrityksissä on tehty tai tehdä kirjallisuuskatsaus/koota netistä tietoa toimintatavoista, joita eri yrityksissä on otettu käyttöön työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tehtävänä voi olla myös kirjallisuuden pohjalta tarkastella sitä, mitä työntekijäkeskeinen- tai työntekijälähtöinen kehittäminen terminä tarkoittaa.

  Tehtävään voi sisältyä myös kirjallisen osuuden pohjalta haastatteluja yrityksissä tai organisaatioissa työntekijäkeskeisen työhyvinvoinnin kehittämistyön käytännön toteuttamisen onnistumisista ja haasteista, blogitekstien kirjoittaminen tai ppt-esityksen kokoaminen em. aiheista Työhyvinvointimuotoilu -liiketoiminnan käyttöön.

  Lisätietoja hankkeesta

   

 • Laurean sisäisiä kehittämishankkeita 

  Laurean sisäisissä kehittämishankkeissa pääset mukaan kehittämään Laurean toimintaa. Tehtävänä on esimerkiksi kerätä tietoa YAMKin opiskelusta, sisällöistä ja mahdollisuuksista useista lähteistä ja mallintaa YAMK 2030-tulevaisuuskuvia opetuksen kehittämisen tueksi tai osallistua YAMK:ista uralle tapahtumien sisällön suunnitteluun ja toteutukseen keväällä 2022.

  Tehtävä 1. YAMK 2030 - tulevaisuuskuvia- kehittämistyössä tarkoituksena on kerätä tietoa YAMKin opiskelusta, sisällöistä ja mahdollisuuksista useista lähteistä ja mallintaa YAMK 2030-tulevaisuuskuvia opetuksen kehittämisen tueksi.

  Oppimistavoitteet:

  • analysoida ja tarkastella tärkeimpiä kehityssuuntia, jotka ovat antaneet tai antavat häivähdyksiä koulutuksen tulevaan todellisuuteen
  • analysoida ja tarkastella yllätyksellisiä kehityskulkuja
  • arvioida aiheen kannalta keskeisimmät yhteiskehittämisen toimenpiteet
  • muodostaa mahdollisia vaihtoehtoisia tapahtumien ja päätösten ketjuja
  • luoda raportti, jossa hankkeen tulokset ja johtopäätökset esitetään
  • välittää tietoa tuloksista ja johtopäätöksistä artikkelin muodossa

  Tehtävän laajuus on mieluummin 10 op, mutta myös 5 op on mahdollinen. Tehtävä sopii hyvin opiskelijaryhmälle tai opiskelijaparille ja tehtävän toteutusaika on syyskuu-joulukuu 2021. Opiskelijoilta ei edellytetä tietyn alan taustatutkintoa, vaan tehtävä soveltuu opiskelijoille erilaisilla taustoilla. Tehtävässä lähdetään liikkeelle tutkimusluvan hakemisella ja lopputuloksena on hankkeen raportti ja artikkeli.

  Tehtävä 2. YAMKista uralle -tapahtuman suunnittelu ja toteutus

  Laurean YAMKissa järjestetään urapäiviä tammikuusta 2022 alkaen aina lukukauden alussa. Tehtävänä on suunnitella ensimmäisen urapäivän sisältö ja toteutus tammikuulle 2022 eli hankkeistaa tämän päivän toteutus, hankkia tarvittavaa tietoa ja suunnitella päivän ohjelma, viestintä jne. ja raportoida urapäivästä artikkelina. Tehtävän suorituksessa on huomioitava tarvittavat luvat, mm. tutkimuslupa ja tapahtuman järjestämiseen tarvittavat luvat. Tehtävän laajuus on 5 op. Tehtävä soveltuu esimerkiksi opiskelijaryhmälle. Tässä tehtävässä opiskelijoilta ei edellytetä tietyn alan taustatutkintoa, vaan tehtävä soveltuu opiskelijoille erilaisilla taustoilla. Opiskelijoilla on kuitenkin hyvä olla kiinnostusta tai kokemusta tapahtumasuunnittelusta ja järjestämisestä. Tehtävä on suoritettavissa syksyllä 2021 siten, että ensimmäinen tapahtuma järjestetään tammikuussa 2022.