Siirry sisältöön

YAMK-polkuopinnot projekteissa

YAMK-polkuopiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä tarjoamme YAMK-polkuopintoja, jotka suoritat erilaisissa Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Polkuopiskelijana voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen YAMK:n opiskelijana ja hakea myöhemmin YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Opinnot ovat avoimen YAMK:n opintoja ja ne maksavat 400€ vuodessa.

Opinnot alkavat orientaatiopäivällä 14.1.2021. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 10 hengen ryhmä. Polkuopiskelijaksi päästäksesi sinulla tulee olla työkokemusta noin kaksi vuotta, jotta voit hakea yhden lukuvuoden jälkeen erillishaun kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin sekä hankkeiden valmistelutyöhön. Tarjolla on mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa ja hankevalmistelussa.
 
Hakemusten perusteella valitaan opiskelijat haastatteluun, jotka toteutetaan 14.-15.12.2020 klo 8-16 virtuaalikokouksena. Haastattelun kesto on n. 30 min. Vahvistus mahdollisesta haastatteluajasta ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnat tehdään 18.12.2020 mennessä.

Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Odotamme sinulta itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta tammikuussa 2021. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 30 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. TKI-polkuopiskelijalle räätälöidään 5-10 opintopisteen laajuisia oppimistehtäviä Laurean TKI-hankkeisiin. Tutustu oppimistehtäviin tarkemmin plus-otsikoista.

Oppimistehtäviä TKI-hankkeissa

 • Co-Creation Orchestration (CCO)  

  Etsimme Co-Creation Orchestration (CCO) -hankkeeseen YAMK TKI-polkuopiskelijaa, jolla on hyvät perustiedot yhteiskehittämisestä, sen toimintatavoista ja tavoitteista, sekä perusymmärrys yhteiskehittämisen monialaisesta tietoperustasta. Opiskelijalla on kykyä käsitteellisesti analysoida ja luokitella ammatillista ja käytännöllistä tietoa. Opiskelija on kiinnostunut oppimaan yhteiskehittämisestä ja monitoimijaisesta innovaatiosta.

  Opiskelijan tehtävänä on:

  • Käydä systemaattisesti läpi hankkeessa kerättyjä yhteiskehittämisen käsikirjoja, oppaita ja manuaaleja, sekä kerätä kustakin oppaasta tärkeimpiä temaattisia avainsanoja
  • Luokitella oppaat avainsanojen mukaisesti ryhmiin
  • Luoda materiaalikokoelmaan avainsanoitusta tarkempi ja täsmällisempi sisällysluettelo/hakemisto, jonka avulla oppaita voidaan selata ja tietoa kohdennetusti löytää esim. Libguidesissa tai Canvasissa.
  • Tunnistaa teemoja, joita annetusta materiaalista puuttuu, etsiä mahdollisia puuttuvia materiaaleja, ladata ne CCO-hankkeen materiaaleihin, avainsanoittaa ja lisätä ne teeman mukaisesti sisällysluetteloon/hakemistoon

  Lisätietoa hankkeesta

 • Care for Europe 

  Care for Europe on kansainvälinen Erasmus+ -hanke. Tavoitteena siinä on kansainvälisen opiskelijan vaihtoon sisältyvän harjoittelukokemuksen kehittäminen. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan

  • Täydennyskoulutusta (mm. MOOC, Massive Open Online Course yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa) kansainvälisen opiskelijan harjoittelun ohjaajille, opiskelijavastaaville ja kliinisille opettajille
  • Hyvien käytäntöjen opas harjoittelun ohjaukseen osallistuville
  • Lyhytvideoita ja digitaalista materiaalia (VR teknologiaa ja 360 kuvia), joiden avulla välitetään realistista tietoa sairaanhoitajan toimintaympäristöistä eri maissa

  Soveltuva taustakoulutus voi liittyä esimerkiksi tietojenkäsittelyyn ja palvelumuotoiluun. Toivomme opiskelijalta verkkosivuston/MOOCin laatimisen ja editoinnin erikoisosaamista sekä mahdollisesti palvelumuotoilun ja VR/ 360-kuvauksen -kuvauksen taitoja. Oppimistehtävä sovitaan tarkemmin opiskelijan kanssa.

 • CLIDEV 

  CLIDEV (Strengthening Climate Change Education for Sustainable Development in Myanmar and Vietnam) on kansainvälinen, HEI-ICI -rahoitteinen hanke, jossa tehdään yhteistyötä suomalaisten partnereiden (Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto) ja Myanmarilaisten sekä Vietnamilaisten partnereiden kanssa. Tavoitteena hankkeessa on kehittää myanmarilaisten ja vietnamilaisten partnereiden korkeakoulusysteemiä erityisesti liittyen kestävään kasvuun ja ilmaston muutokseen liittyen modernisoimalla koulutustarjontaa ja parantamalla sen saavutettavuutta ja kansainvälisyyttä suomalaisten partnereiden tuella. Käytännössä hankkeessa kehitetään olemassa olevia kursseja, luodaan uusia kursseja sekä luodaan MOOCeja (Massive Open Online Course) ja avoimia oppimateriaaleja.

  Oppimistehtävänä hankkeessa ovat erilaiset kirjalliset selvitystehtävät liittyen hankkeen sisältöihin ja teemoihin. Oppimistehtävä voidaan tarkentaa yhdessä opiskelijan kanssa.

  Soveltuva koulutustausta voi olla monenlainen, tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja innostus tehdä oppimistehtävä kansainvälisessä kehittämishankkeessa ja itseohjautuvasti ottaa selvää asioista.  

  Lisätietoa hankkeesta

 • Urbaania kasvua Vantaa 

  Vantaan tilapalvelut Vantti on siirtymässä sähköiseen perehdytysjärjestelmään (ITS learning). Sisällön luominen alkaa vuoden 2021 alussa. Projektissa halutaan huomioida erityisesti maahanmuuttajat sekä osatyökykyiset työntekijät. Perehdytyksen avulla pyritään integroimaan Vanttiin maahanmuuttajia ja erityisryhmiä entistä paremmin. Perehdytysmateriaalia on jo olemassa, mutta materiaalin siirron mahdollisuus sekä uuden materiaalin tarve tulee selvittää.

  Oppimistehtävänä opiskelija(t) yhdessä Vantin edustajan kanssa suunnittelisivat ja toteuttaisivat sisältöä perehdytysalustalle. Materiaali olisi esimerkiksi videoita. Videot olisivat työtehtävien kuvaamista, esimerkiksi uunin pesu, robotti-imurin käyttö, tiskikoneen käyttö ja huolto, lehtipuhaltimen käyttö. Videoiden tavoitteena on opastaa ei-suomenkielisiä työntekijöitä eri työvälineiden käyttöön ja työvaiheiden tekemiseen. Videoita tarvitaan eri ääniraidoilla, suomen lisäksi esimerkiksi viro ja venäjä. Opiskelijan tehtäviin kuuluu suunnitella videon toteutus, kuvaaminen, editointi ja äänitys. Videolla esiintyvät ja puhuvat henkilöt pyritään löytämään Vantin omasta henkilöstöstä.

  Opiskelijalta toivottu osaaminen:

  • videotuotanto (ei pakollinen)
  • pedagoginen näkökulma aineiston (videoiden) tuottamiseen

  Lisätietoa hankkeesta

 • Escape4Health 

  Escape4Health (Escape Room Enhanced Multi-professional Healthcare Training and Education) Erasmus-hanke on Valencian yliopiston koordinoima neljän kansainvälisen partnerin hanke, jossa kehitetään monialaisia VR-lasien pakohuonepelejä terveysalan koulutukseen.
  Oppimistehtävinä hankkeessa ovat:

  1. KV-kirjallisuuskatsaus terveysalan monialaisesta  simulaatiosta, VR-lasien käytöstä, pakohuonepeleistä.
  2. Osallistuminen suunnitteluryhmään, jossa tehdään VR-simulaatioskenaarioita ja jossa pilotoidaan caseja amk-opiskelijoiden koulutuksessa.
  3. Kirjallisuuskatsaus VR-lasien ja pakohuoneen hyväksymistä ja käyttöön ottoa edistävistä tekijöistä.
  4. VR-lasien ja pakohuonepelin tekninen harjoittelu.


  Osa tehtävistä on pareille tai pienille ryhmille, osa itsenäisesti tehtäviä. Soveltuva koulutustausta ja osaaminen voi liittyä terveysalaan, esim. sairaanhoitaja, fysioterapeutti, terveydenhoitaja tai IT-alaan.

 • Työhyvinvointimuotoilu 

  Tässä hankkeessa kehitetään työhyvinvointia palvelumuotoilun keinoin ja tehtävänä olisi tarkastella tätä prosessia työntekijäkeskeisesti, eli millaisia kokemuksia on siitä, kun työhyvinvoinnin kehittäminen tehdään työntekijöiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta ja yhdessä työntekijöiden kanssa (eli alhaalta ylös) eikä organisaatiokeskeisesti (eli ylhäältä alas).

  Käytännössä oppimistehtävä voi olla esimerkiksi kirjallisuuskatsaus työntekijäkeskeisistä tai -lähtöisistä työhyvinvoinnin kehittämismenetelmistä, joita eri yrityksissä on tehty tai tehdä kirjallisuuskatsaus/koota netistä tietoa toimintatavoista, joita eri yrityksissä on otettu käyttöön työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tehtävänä voi olla myös kirjallisuuden pohjalta tarkastella sitä, mitä työntekijäkeskeinen- tai työntekijälähtöinen kehittäminen terminä tarkoittaa.

  Tehtävään voi sisältyä myös kirjallisen osuuden pohjalta haastatteluja yrityksissä tai organisaatioissa työntekijäkeskeisen työhyvinvoinnin kehittämistyön käytännön toteuttamisen onnistumisista ja haasteista, blogitekstien kirjoittaminen tai ppt-esityksen kokoaminen em. aiheista Työhyvinvointimuotoilu -liiketoiminnan käyttöön.

 

Lisätietoja: