Siirry sisältöön

Laurean väyläopinnot syksyllä 2020

2. asteen opiskelijoille suunnattut väyläopintomme uudistuvat syksyllä 2020. Tutustu syksyn 2020 päivitettyyn väyläopintotarjontaamme ja hae mukaan!

Syksyn 2020 opintoihin haku alkaa 24.8.2020 klo 8.00 hakulomakkeemme kautta. Hakulomake tulee esille tälle sivulle hyvin ennen haun alkamista. Valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse noin viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Väyläopinnot ovat maksuttomia 1.8.2020 alkaen.

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen opintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopinnot voidaan myös toteuttaa projektiopintoina. Väyläopintojen ohjaus ja tuutorointi tapahtuu erikseen sovittuina ajankohtina.

Ennen opintojen alkua saat ohjeet ja neuvot opintojen aloitukseen, tärkeisiin järjestelmiin sekä yhteystietoihin, mihin eri tilanteissa voit ottaa yhteyttä. 

1. Kurkistuskurssit

Kurkistuskurssit toteutetaan 1-5 opintopisteen MOOC -tyyppisinä verkko-opintoina Laureassa. Tutustut millaista on opiskella aloilla, kevyillä kursseilla. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Opinnoissa esim. tehtävät sekä vuorovaikutus verkossa Laurean hallinnoimassa oppimisympäristössä.

Kurkistuskurssit avautuvat 1.10.2020 alkaen. Opintoihin on jatkuva haku ja ilmoittautuminen, sillä saat hakeutuessasi opintoihin suorittaa opinnot omaan tahtiin. Opinnoissasi saat tarvittaessa ohjausta sekä neuvontaa. Alla näet tarjonnan syksylle 2020.

Kurkistuskurssi: Web kehittämisen perusteet 2 op

 • Kurssi antaa karkean ymmärryksen web-kehityksen mahdollistavista verkkoteknologioista, webarkkitehtuurista ja kehitysmenetelmistä
Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala 2 op
 • Opintojakson sisältö jaksottuu kuvitteelliseen projektiin, jossa opiskelija on kansainvälinen kosmetiikka-alan messuilla EU-alueella, missä hän oppii tuotteen maahantuonnista, lainsäädännöstä, jakelusta sekä markkinoinnista ja kohderyhmistä
Kurkistuskurssi: Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op
 • Opintojakso muodostuu kahdesta teemasta; matkailun toimiala ja elämys. Opintojaksolla opitaan marata-alan keskeisimpiä tunnuslukuja, markkinointia ja vastuullisuutta sekä elämyksen määritelmää ja ulottuvuuksia sekä asiakaspalvelijan roolia

Kurkistuskurssi: Yrittäjyys osana uraa 1-5 op

Yrittäjyyden opinnot ovat alasta riippumattomia. Opinnoissasi voit suorittaa erilaisia osa-kokonaisuuksia, min. 1 op ja max. 5 op. 

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op) osion ansiosta opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista.
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op) osio haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu.
 • Oman osaamisen hinnoittelu (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen tuntikirjanpidon- ja laskutusasteen merkityksen osana oman osaamisen hinnoittelua. Moduulin tavoitteena on tarjota hyvin käytännön läheinen ohjeistus oman osaamisen tuntihinnan laskemiseen.
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.
 • Freelance-yrittäjän laskentatoimi (1 op) osion perusteella opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet ja osaa tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itse

2. Viestinnän opinnot - Kehitä viestintääsi 3 op

Opinnon aloitus syyskuussa. Kehitä viestintääsi opinto on Laurean opintojakso, joka sopii opiskelijoille alasta riippumatta. Tällä opintojaksolla on nimetty vastaava opettaja, joka pitää zoom-verkkoluennot.

Tällä opintojaksolla opit

 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä
 • viestiä erilaisissa amk-opintoihin liittyvissä yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa asiatyylistä tekstiä sekä analysoida ja antaa rakentavaa palautetta sekä omista että toisten tuottamista teksteistä

Toteutus

 • Opintojakson opetus ja ohjaus virtuaalisesti Zoom-oppitunneilla. Lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisesti ja ryhmissä erilaisia kirjoittamiseen ja suulliseen viestintään liittyviä tehtäviä

Aikataulu

 • Zoom-oppitunnit 22.9., 29.9., 6.10., 20.10., (ohjaus 27.10), 3.11. aina klo 16.30-18.30.
 • Opiskelija varmistaa paikkansa opintojaksolla a) palauttamalla aloitustehtävän ja b) osallistumalla ensimmäiseen Zoom-tapaamiseen 22.9.2020.

3. Projektiopinnot 5 op

 • Ammatillinen opiskelija voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tutustua amk-projektiopintoihin
 • Opinnot toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden toteutuksilla
 • Opintoihin haetaan aina oman opon suosituksella, yhteinen keskustelu Laurean sekä kumppanikoulun kesken
 • Tarjottavien opintojen määrä on 5 op

Ota yhteyttä koulusi opinto-ohjaajaasi, mikäli sinua kiinnostaa projektiopinnot Laureassa! 

4. 30 opintopisteen väyläopinnot 

 • Ammatillinen opiskelija voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan amk-opinnot, mikäli hänellä on tavoitteena suorittaa amk-tutkinto
 • Opintoihin haetaan aina oman opon suosituksella, yhteinen keskustelu Laurean sekä kumppanikoulun kesken
 • Tarjottavien opintojen määrä on  15 op / lukuvuosi
 • Suoritettuaan 2.asteen tutkinnon johon sisältyy 30 op:en Laurean väyläopintoja hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta
 • Suoritetut opinnot hyväksi luetaan tutkintoon

Ota yhteyttä koulusi opinto-ohjaajaasi, mikäli sinua kiinnostaa 30 op väyläopinnot Laureassa!

Tutustu yleisiin väyläopintojen ohjeisiin >>