Siirry sisältöön

Laurean väyläopinnot syksyllä 2020

2. asteen opiskelijoille suunnattut väyläopintomme uudistuivat syksyllä 2020. Tutustu syksyn 2020 päivitettyyn väyläopintotarjontaamme ja hae mukaan!

Syksyn 2020 opintoihin haku alkaa 24.8.2020 klo 8.00 hakulomakkeemme kautta. Valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle ennen opintojen alkua. 

Hae väyläopintoihin tästä!

Väyläopinnot ovat maksuttomia 1.8.2020 alkaen.

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen opintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopinnot voidaan myös toteuttaa projektiopintoina. Väyläopintojen ohjaus ja tuutorointi tapahtuu erikseen sovittuina ajankohtina.

Ennen opintojen alkua saat ohjeet ja neuvot opintojen aloitukseen, tärkeisiin järjestelmiin sekä yhteystietoihin, mihin eri tilanteissa voit ottaa yhteyttä. 

1. Kurkistuskurssit

Kurkistuskurssit toteutetaan 1-5 opintopisteen MOOC -tyyppisinä verkko-opintoina Laureassa. Tutustut millaista on opiskella aloilla, kevyillä kursseilla. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Opinnoissa esim. tehtävät sekä vuorovaikutus verkossa Laurean hallinnoimassa oppimisympäristössä.

Kurkistuskurssit avautuvat 1.10.2020 alkaen. Hakuaikojen loppumiset merkitty jokaisen kurssin tietoihin. Saat hakeutuessasi opintoihin suorittaa opinnot omaan tahtiin. Opinnoissasi saat tarvittaessa ohjausta sekä neuvontaa. Alla näet tarjonnan syksylle 2020.

Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala 2 op

 • Opintojakson sisältö jaksottuu kuvitteelliseen projektiin, jossa opiskelija on kansainvälinen kosmetiikka-alan messuilla EU-alueella, missä hän oppii tuotteen maahantuonnista, lainsäädännöstä, jakelusta sekä markkinoinnista ja kohderyhmistä
 • Haku loppuu 15.11.2020

Kurkistuskurssi: Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op

 • Opintojakso muodostuu kahdesta teemasta; matkailun toimiala ja elämys. Opintojaksolla opitaan marata-alan keskeisimpiä tunnuslukuja, markkinointia ja vastuullisuutta sekä elämyksen määritelmää ja ulottuvuuksia sekä asiakaspalvelijan roolia
 • Haku loppuu 15.11.2020

Kurkistuskurssi: Verkkosivujen kehittäminen 2 op

 • Kurssilla pääset tutustumaan verkkosivujen luontiin ja kehitykseen. Osa kurssin materiaaleista ovat englanniksi. 
 • Kurssin suoritettuasi osaat:
  • suunnitella ja toteuttaa verkkosivustoja käyttäen alan keskeisiä työvälineitä ja tekniikoita
  • suunnitella, luoda ja julkaista verkossa esitettäviä sisältöjä
  • kuvata, kehittää ja toteuttaa käyttöliittymiä toimeksiantajan tavoitteiden tukemisen näkökulmasta
  • arvioida www-sivustojen kehittämistarpeita ja käyttökelpoisuutta
 • Haku loppuu 15.11.2020

Kurkistuskurssi: Lastentaudit 1 op 

 • Opintojen sisältö:
  • Keskeiset lastensairaudet ja häiriöt
  • Lasten neurologiaa
  • Lasten kirurgiaa ja traumatologiaa
  • Lasten psykosomaattinen oireilu
 • Haku loppuu 08.11.2020

Kurkistuskurssi: Sisätaudit 1.5 op

 • Opiskelija osaa opinnon suoritettuaan:
  • keskeiset sisätautien erikoisalaan kuuluvat sairaudet
  • tunnistaa ja seurata sisätauteja sairastavan potilaan yleisimpiä oireita
  • eri sisätautien yleisimmät tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmät
  • kuvata yleisimpien sisätautien lääkehoidon käytänteet
 • Haku loppuu 08.11.2020

Kurkistuskurssi: Yrittäjyys osana uraa 1-5 op

Yrittäjyyden opinnot ovat alasta riippumattomia. Opinnoissasi voit suorittaa erilaisia osa-kokonaisuuksia, min. 1 op ja max. 5 op. Haku loppuu 15.11.2020.

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op) osion ansiosta opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista.
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op) osio haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu.
 • Oman osaamisen hinnoittelu (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen tuntikirjanpidon- ja laskutusasteen merkityksen osana oman osaamisen hinnoittelua. Moduulin tavoitteena on tarjota hyvin käytännön läheinen ohjeistus oman osaamisen tuntihinnan laskemiseen.
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.
 • Freelance-yrittäjän laskentatoimi (1 op) osion perusteella opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet ja osaa tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itse

 

2. Projektiopinnot 5 op

 • Ammatillinen opiskelija voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tutustua amk-projektiopintoihin
 • Opinnot toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden toteutuksilla
 • Opintoihin haetaan aina oman opon suosituksella, yhteinen keskustelu Laurean sekä kumppanikoulun kesken
 • Tarjottavien opintojen määrä on 5 op

Ota yhteyttä koulusi opinto-ohjaajaasi, mikäli sinua kiinnostaa projektiopinnot Laureassa! 

 

3. 30 opintopisteen väyläopinnot 

 • Ammatillinen opiskelija voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan amk-opinnot, mikäli hänellä on tavoitteena suorittaa amk-tutkinto
 • Opintoihin haetaan aina oman opon suosituksella, yhteinen keskustelu Laurean sekä kumppanikoulun kesken
 • Tarjottavien opintojen määrä on  15 op / lukuvuosi
 • Suoritettuaan 2.asteen tutkinnon johon sisältyy 30 op:en Laurean väyläopintoja hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta
 • Suoritetut opinnot hyväksi luetaan tutkintoon

30 opintopisteen väylän haun aikataulusta sekä hakemisesta tiedotamme loppuvuodesta 2020.

Tutustu yleisiin väyläopintojen ohjeisiin >>