Siirry sisältöön

Laurean väyläopinnot keväällä 2021

Tutustu kevään 2021 väyläopintotarjontaamme ja hae mukaan! Tarjontaa julkaistaan 7.12.2020 lähtien.

Tarjonta ja hakeminen

Kevään 2021 opintoihin haku alkaa 7.12.2020 klo 8.00 hakulomakkeemme kautta. Tarjontaa julkaistaan 7.12.2020 lähtien, minkä jälkeen uusia kurkistuskursseja voi vielä tulla tarjontaamme. Valinnasta sekä hyväksynnästä ilmoitetaan opiskelijalle ilmoittautumisen jälkeen.

Hae väyläopintoihin tästä!

Väyläopinnot ovat täysin maksuttomia 2. asteen opiskelijoille!

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen opintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopintojen ohjaus ja tuutorointi tapahtuu erikseen sovittuina ajankohtina.

Ennen opintojen alkua saat ohjeet ja neuvot opintojen aloitukseen, tärkeisiin järjestelmiin sekä yhteystietoihin, mihin eri tilanteissa voit ottaa yhteyttä. 

Kurkistuskurssit

Kurkistuskurssit toteutetaan 1-5 opintopisteen MOOC -tyyppisinä verkko-opintoina Laureassa. Tutustut millaista on opiskella aloilla, kevyillä kursseilla. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Opinnoissa esim. tehtävät sekä vuorovaikutus verkossa Laurean hallinnoimassa oppimisympäristössä.

Voit hypätä opintohiin mukaan milloin vain hakuajan puitteissa. Hakuaikojen loppumiset merkitty jokaisen kurssin tietoihin. Saat hakeutuessasi opintoihin suorittaa opinnot omaan tahtiin. Opinnoissasi saat tarvittaessa ohjausta sekä neuvontaa. Alla näet tarjonnan keväälle 2021.

Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala 2 op

 • Opintojakson sisältö jaksottuu kuvitteelliseen projektiin, jossa opiskelija on kansainvälisen kosmetiikka-alan messuilla EU-alueella, missä hän oppii tuotteen maahantuonnista, lainsäädännöstä, jakelusta sekä markkinoinnista ja kohderyhmistä
 • Opinnon ajoitus: 1.1.-31.5.2021
 • Haku loppuu: 30.4.2021

Kurkistuskurssi: Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op

 • Opintojakso muodostuu kahdesta teemasta; matkailun toimiala ja elämys. Opintojaksolla opitaan marata-alan keskeisimpiä tunnuslukuja, markkinointia ja vastuullisuutta sekä elämyksen määritelmää ja ulottuvuuksia sekä asiakaspalvelijan roolia
 • Opinnon ajoitus: 29.1.-6.6.2021
 • Haku loppuu: 9.5.2021 

Kurkistuskurssi: Lastentaudit 1 op 

 • Opiskelija oppii nimeämään keskeisiä lastentauteja ja häiriöitä, oppii lastentautien yleisiä tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmiä, lasten kirurgiaa, traumatologiaa sekä seuraamaan lapsipotilaan oireita ja tilaa. 
 • Opinnon ajoitus: 11.1.- 31.5.2021
 • Haku loppuu: 1.5.2021

Kurkistuskurssi: Sisätaudit ​1.5 op

 • Opit kuvaamaan keskeisiä sisätautien erikoisalaan kuuluvia sairauksia, tunnistamaan ja seuraa-maan sisätauteja sairastavan potilaan yleisimpiä oireita sekä opit kuvaamaan yleisimpiä sisätau-tien lääkehoidon käytänteitä. 
 • Opinnon ajoitus: 11.1.- 31.5.2021
 • Haku loppuu: 1.5.2021

Kurkistuskurssi: Yrittäjyys osana uraa 1-5 op

Yrittäjyyden opinnot ovat alasta riippumattomia. Opinnoissasi voit suorittaa erilaisia osa-kokonaisuuksia, min. 1 op ja max. 5 op. Opinnon ajoitus: 1.1.- 31.7.2021. Haku loppuu: 30.5.2021.

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op) osion ansiosta opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista.
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op) osio haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu.
 • Oman osaamisen hinnoittelu (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen tuntikirjanpidon- ja laskutusasteen merkityksen osana oman osaamisen hinnoittelua. Moduulin tavoitteena on tarjota hyvin käytännön läheinen ohjeistus oman osaamisen tuntihinnan laskemiseen.
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op) osion jälkeen opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.
 • Freelance-yrittäjän laskentatoimi (1 op) osion perusteella opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet ja osaa tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itse

Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian yhteinen yhteistyössä TATin Bisneskurssien kanssa rakennettu kurkistuskurssi:

Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti, 2 op

 • Lukiolaisille suunnatulla kurkistuskurssilla tutustutaan liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun sekä markkinoinnin ja myynnin ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee tutustumaan Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean kampusten toimintaan lähiopetuksessa.
 • Toteutustapa: lähiopetus ja verkko
 • Opinnon ajoitus:  2.2.-30.3.
 • Hakuaika päättyy: 26.1.2021
 • Lisätietoa opinnosta ja ilmoittautumislinkin tälle opintojaksolle löydät Metropolian sivuilla.

Hae väyläopintoihin tästä!

Tutustu yleisiin väyläopintojen ohjeisiin >>