Siirry sisältöön

Avoin AMK yleisesti

 • Avoimen AMK:n opinnot ovat korkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja.
 • Opintoja tarjotaan sekä AMK- että YAMK-tutkinnoista.
 • Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa koko tutkintoa, mutta opinnot on mahdollista hyväksyä osaksi tutkintoa Laureassa myöhemmin.
 • 1 opintopiste vastaa n. 27 tunnin työpanosta. 
 • Suosittelemme korkeintaan 30 opintopisteen suorittamista lukukaudessa.
 • Opinnot ovat maksullisia.

Katso hinnasto ilmoittautumisohjeet -sivulla

Tarvittavat opiskeluvalmiudet

 • itseohjautuvuus opinnoissa
 • kriittinen tiedonhankintataito
 • reflektio-/itsearviointitaito
 • sujuvan kirjoittamisen taito, akateeminen kirjoittaminen
 • esiintymis- ja vuorovaikutustaito
 • riittävä kielitaito kurssin opetuskielestä
 • riittävät tietotekniset taidot ja tietokone

Kursseille voi olla lisäksi edeltävyysvaatimuksia. YAMK-tasoisille kursseille on aina edeltävyysvaatimuksena alempi korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen.

Opintojen suunnittelu

Ennen opintoja mieti, mikä on opintojesi tavoite ja tutustu Laurean avoimen AMK:n tarjoamiin mahdollisuuksiin!

Laurean avoimessa AMK:ssa voi täydentää ja kehittää omaa osaamista yksittäisillä kursseilla sekä tähdätä kohti ammattikorkeakoulututkintoa polkuopintojen kautta.

Tutustu myös avoimen AMK:n ilmoittautumisohjeisiin ennen ilmoittautumista. Voit ilmoittautua avoimen AMK:n yksittäisille kursseille kolme kertaa vuodessa kevään, kesän sekä syksyn opintoihin. Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Kesäopinnot ajoittuvat pääsääntöisesti toukokuun-elokuun välille.

Arvioi myös omia opiskeluvalmiksia ennen opinnoille ilmoittautumista. Kielitaidon itsearvioinnin tukena voit käyttää esim. Dialang-kielitestiä. Huomioi myös mahdolliset edeltävyysvaatimukset opinnoille.

Opintojen ohjaus

Mikäli kaipaat avoimen AMK:n opintojen suunnittelussa ohjausta varaa henkilökohtainen ohjausaika.

Lisäksi voit osallistua valtakunnallisiin opiskelutaito-webinaareihin. Webinaarit on suunnattu kaikille avointen AMKien ja yliopistojen opiskelijoille ja niissä saat hyviä vinkkejä erilaisiin opiskelutaitoihin, kuten verkko-opiskeluun, tenttiin valmistautumiseen tai tieteellisen tekstin kirjoittamiseen. Webinaarien materiaaleihin voit tutustua myös jälkikäteen.

Ennen opintojen alkua

Alla olevat ohjeet koskevat sinua, mikäli olet ilmoittautunut yksittäisille kursseille tai kurkistuskursseille. Polku- tai väyläopintoihin liittyvät ohjeistukset löydät niiden omilta sivuilta.

Kun olet ilmoittautunut yksittäisille kursseille, saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin. Ohjeet opintojen aloitukseen liittyen saat vasta, kun ilmoittautumisesi on käsitelty ja viety opiskelijarekisteriin.

Alla on koottuna lyhyesti vaiheet opintojen aloitukseen.

 • 1. Käyt­tä­jä­tun­nuk­sen aktivointi 

  Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen opintojen aloittamista, jotta pääset kirjautumaan Laurean ylläpitämiin järjestelmiin. Mikäli sinulla on voimassa olevat Laurean käyttäjätunnukset, uusia tunnuksia ei tarvitse aktivoida.

  Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin löytyvät opiskelijan oppaasta sekä Käyttäjätunnukset ja salasanat-sivuilta.

  Opiskelijanumerosi on käyttäjätunnuksesi ja Laurean järjestelmiin kirjaudutaan pääasiassa muodossa "käyttäjätunnus@laurea.fi"

 • 2. Tu­tus­tu­mi­nen Laurean jär­jes­tel­miin 

  Tunnusten aktivoinnin jälkeen pääset Laurean järjestelmiin. Sinulla on avoimen AMK:n opiskelijana kaikki oikeudet samoihin järjestelmiin kuin tutkinto-opiskelijoilla. Opiskelijan verkkopalvelut-sivuilla on esitelty keskeisimmät opiskelijan verkkopalvelut, joista lyhyt listaus ja esittely on myös opiskelijan oppaassa.

  Opiskelu Laureassa edellyttää tietokonetta. Ellei sinulla sellaista vielä ole, suosittelemme kannettavaa tietokonetta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun. Opiskelujen edetessä saatat tarvita web-kameraa sekä kuulokkeita, joissa on mikrofoni.

 • 3. Opintojen aloitus 

  Ennen opinnon alkua tutustu opintojen sisältöihin, tavoitteisiin sekä aikatauluihin. Opinnot voivat olla kokonaan itsenäisesti suoritettavia tai voivat sisältää ryhmissä tehtäviä projekteja. Tarkennukset ovat kerrottu aina opintojaksojen tiedoissa. Tarkemmat tiedot opintojen aloituksesta on kerrottu opiskelijan oppaassa.

Mikäli olet ilmoittautunut verkko-opinnoille, tutustu verkko-opiskelun pelisääntöihin. Löydät tietoa verkko-opiskelusta ja siihen liittyvistä käytänteistä Laureassa.

Tutustu verkko-opiskelun pelisääntöihin

Opintojen aikana

Opiskelijan edut ja palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten ne eivät oikeuta opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin kuten opiskelija-asuntoon, Kelan ateriakorvauksiin tai matka-alennuksiin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä kursseja suorittava opiskelija on oikeutettu seuraaviin Laurean opiskelijapalveluihin:

 • kirjasto
 • opintotoimisto
 • Laurean Servicedesk (IT-tuki)
 •  oppilaitospastori

AMK-polkuopiskelijoiden opiskelijapalveluista on lisätietoa AMK-polkuopinnot -sivuilla.

Laureassa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista toteutetaan kahden eri menettelyn kautta (Hyväksiluku ja Osaamisen näyttö). Avoimen AMK:n opiskelijoiden hyväksiluvut ja osaamisen näytöt tarkastellaan tapauskohtaisesti. Mikäli sinulla on osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta kysyttävää, varaa henkilökohtainen ohjausaika.

Avoimen AMK:n opiskelijaeduista ja palveluista on kattavasti kerrottu opiskelijan oppaassa.

Läsnäolovaatimukset ja poissaolokäytänteet

Opiskelijan on oltava kurssin ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan opettajalle. Huomioithan, että myös verkko-opetus voi sisältää läsnäoloa vaativia tapaamiskertoja verkkoalustalla. Jos olet ilmoittautunut MOOC-opinnolle, läsnäolovaatimuksia ei ole ja voit suorittaa opinnot omaan tahtiin opiskeluoikeutesi sisällä.

Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Mikäli kurssin/projektin suorittamiselle on määritelty edeltävää osaamista, tulee opiskelijan tarvittaessa osoittaa tämä osaaminen ennen kyseisen kurssin/projektin alkua.

Kurssin opettaja määrittelee poissaolokäytänteet omalle opintojaksolleen. Mikäli joudut olemaan pois opetuksesta, ilmoita siitä suoraan ko. kurssin opettajalle.

Opintojen jälkeen

Arviointi

arvosteluasteikko.png

Osaaminen arvioidaan Laureassa seuraavasti: 5 (kiitettävä), 4 (hyvä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä), 1 (tyydyttävä) ja hylätty.

Opinto ja toteutuksen osa voidaan arvioida myös hyväksytty/hylätty–asteikolla.

Opintosuoritusote

Opintosuoritukset kirjataan Laurean opintosuoritusrekisteriin ja näet opintosuorituksesi Pakista.

Laurean opiskelijana voit tilata virallisen sähköisen opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pakista (vaatii kirjautumisen). Tällaiset todistukset voidaan varmentaa Atomi Validor -palvelulla. Katso ohjeet opintotoimiston sivuilta.

Paperisia opintosuoritusotteita, opiskelutodistuksia ja muita virallisia dokumentteja voi tilata kampuksesi opintotoimistosta.

Jos sinulla ei ole enää Laurean tunnuksia käytössäsi, voit tarkastella opintosuorituksia Oma opintopolku-palvelussa. Palvelusta voi myös jakaa opintosuorituksia eteenpäin erillisen linkin kautta.

Ilmoittautuminen seuraavan lukukauden opintoihin

Jos haluat jatkaa opintojasi avoimessa AMK:ssa, tulee sinun ilmoittautua seuraavan lukukauden opintoihin ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

Mikäli olet maksanut avoimen AMK:n vuosimaksun ja vuoden mittaista opiskeluoikeuttasi on vielä jäljellä yksi lukukausi, sinun ei tarvitse maksaa seuraavan lukukauden opinnoista ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli olet maksanut opintojaksokohtaisen maksun (15e/1op) edellisenä lukukautena, olet saanut opiskeluoikeuden vain yhdeksi lukukaudeksi ja sinun tulee maksaa seuraavasta lukukaudesta ilmoittautumisen yhteydessä. 

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta avoimen AMK:n opintojen perusteella voi hakea avoimen AMK:n erillishaussa tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella on kahdesti vuodessa, toukokuussa ja loka-marraskuussa ja siinä voi hakea vain yhteen koulutukseen. Tarkemmat hakuajat sekä lisätietoa erillishaun hakukriteereistä Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella-sivuilla.