Siirry sisältöön

Kurssi on verkkototeutus, jonka voit suorittaa omassa tahdissasi.

Perustiedot

 • Hakuaika: 13.12.2021 - 30.11.2022
 • Ajoitus: 1.1.2022 - 31.12.2022
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 150 €

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

 • kartoittaa kiinteistön käyttäjien palvelutarpeet
 • suunnitella tarvittavat palvelut kiinteistön käyttäjille
 • soveltaa hygienia- ja ympäristönäkökulmia palvelusuunnittelussa
 • mitoittaa palveluiden tuottamiseen tarvittavat resurssit ja käyttää siihen tarvittavaa atk-sovellusta
 • laskea palveluiden kustannukset

Toteutustapa

 • Kurssi toteutetaan kokonaan virtuaalisti Canvas-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa joustavasti läpi vuoden.
 • Kurssilla ei ole lähi- tai verkkotapaamisia, mutta ohjausta voi pyytää sovitusti.
 • Kurssi on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintojen kokonaisuutta. 

Sisältö ja sen jaksotus

Kurssilla opiskelija tututustuu Toimitilajohtamisen keskeisiin käsitteisiin sekä toimitilapalveluihin. Opiskelija oppii tunnistamaan kiinteistöjen käyttäjien eri tarpeet sekä perehtyy kiinteistöissä syntyviin kustannuksiin. Kurssin jälkeen opiskelijalla tulisi olla perustiedot toimitilapalveluijen suunnitteluun sekä käyttäjä- että kustannuskeskeisesti.

Kurssin tehtävillä ei ole varsinaista aikataulua, sillä kurssi suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti.

Materiaalit ja kirjallisuus

 • Leväinen, K. (2013). Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen. Gaudeamus. https://www.gaudeamus.fi/levainen_kiinteisto-ja-toimitilajohtaminen/

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 /hylätty.

 

Lisätietoja: