Siirry sisältöön

Kurssi sisältää verkko-opetusta. Läsnäolovaatimukset kuvattu kurssin tiedoissa.

Perustiedot

 • Hakuaika: 13.12.2021-15.2.2022
 • Ajoitus: 01.03.2022-31.07.2022
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Lohja
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssilla on vuorovaikutteista verkko-opetusta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla, vierailijaluennolla ja verkkotentissä tulee olla läsnä.

 

01.03.2022 15.00–17.30

15.03.2022 15.00–17.30

22.03.2022 15.00–17.30

29.03.2022 15.00–17.30

05.04.2022 15.00–17.30

19.04.2022 15.00–17.30

26.04.2022 15.00–17.30

10.05.2022 15.00–17.00

17.05.2022 15.00–17.30

Tavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

 • ratkaista työ-, yksilö- ja yhteisölähtöisiä haasteellisia tilanteita työyhteisöissä ja verkostoissa
 • toimia työroolissaan haasteellisten tilanteiden ratkaisijana ja tiedostaa omat vaikutusmahdollisuutensa
 • soveltaa lainsäädännöllisiä ja vuorovaikutuksellisia keinoja tilanteiden ratkaisussa
 • tarvittaessa käyttää ulkopuolista apua tilanteiden ratkaisuvaihtoehtona

Toteutustapa

Kurssi sisältää vuorovaikutteista verkko-opetusta, vierailijaluentoja, tehtävien tekoa yksin ja ryhmässä sekä verkkotentin. Oppimisympäristönä käytetään Canvas-työtilaa, joka aukeaa ennen kurssin alkua. Ensimmäiselle tapaamiskerralle osallistuminen on pakollista. Muille tapaamiskerroille osallistuminen ei ole pakollista lukuunottamatta vierailijaluentoja ja tenttikertaa. 

Työmäärä

 • 1 op = 27 h opiskelijan työtä
 • 5 op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan tulee olla läsnä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Osallistumisen edellytys on, että opiskelijalla on käytettävissään tietokone tai PC, jossa on hyvä mikrofoni ja kamera. Edellytyksenä on, että jos opiskelija osallistuu luentotapaamiseen, hän saa sekä kamera- että puheyhteyden auki eli pystyy osallistumaan vuorovaikutteiseen luentoon.

Ensisijainen tutkinto, johon kurssi hyväksiluetaan Laureassa: liiketalouden koulutus. 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointiasteikko

1-5 / Hylätty

Lisätietoja: