Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 23.08.2021
 • Ajoitus: 06.09.2021-17.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssin opetus toteutetaan lähiopetuksena. Virtuaaliosuus sisältää omatoimisen tietoperustan opiskelun sekä tehtävien tekemisen.

Luentojen ja tehtävien palautusten aikataulu

Aikataulussa näkyvät 8.00-8.15 olevat merkinnät tarkoittavat tehtävien deadline-merkintöjä.

06.09.2021 09.00–11.30

12.09.2021 08.00–08.15

13.09.2021 09.00–12.00

20.09.2021 09.00–11.30

27.09.2021 09.00–11.30

04.10.2021 09.00–11.30

06.10.2021 09.00–19.00

07.10.2021 09.00–17.00

10.10.2021 08.00–08.15

11.10.2021 09.00–11.30

17.10.2021 08.00–08.15

18.10.2021 09.00–11.30

25.10.2021 09.00–11.30

31.10.2021 08.00–08.15

01.11.2021 09.00–11.30

08.11.2021 09.00–11.30

14.11.2021 09.00–10.00

15.11.2021 09.00–11.30

22.11.2021 07.00–18.00

28.11.2021 08.00–08.15

29.11.2021 07.00–18.00

05.12.2021 08.00–08.15

07.12.2021 07.00–18.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

 • määrittää riskienhallinnalle ja turvallisuuden johtamiselle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
 • arvioida ja hallita organisaatioiden riskejä kokonaisvaltaisesti
 • suunnitella, arvioida ja kehittää riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista
 • johtaa turvallisuustoimintoja normaali, häiriö- ja kriisitilanteissa
 • arvioida ja kehittää turvallisuuskulttuuria

Toteutustapa

 • Ensimmäisenä lähiopetuskertana esitellään kurssia ja kerrotaan sen eri suoritusvaihtoehdoista. Vahvista osallistumisesi opintojaksolle osallistumalla ensimmäiselle lähipäivälle tai vaihtoehtoisesti ilmoita poissaolostasi vastuuopettajalle sähköpostitse (soili.martikainen@laurea.fi). Muihin lähiopetuspäiviin osallistuminen ei ole pakollista, vaikkakin suositeltavaa.
 • Kurssin orientaatiotehtävä ja tentti tehdään yksilötyönä.
 • Tämän lisäksi on useita erilaisia oppimistehtäviä, jotka tehdään parityönä. Pari valitsee tehtävälistasta yhden tai kaksi tehtävää arvosanatavoitteestaan riippuen.
 • Sähköisenä oppimisalustana käytetään Canvasia, jonka kautta löydät kurssin materiaalin ja tehtävät. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan Canvasiin, jonka kautta saa myös palautetta.
 • Canvas avautuu noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Työmäärä

Opintojakso on 10 op suuruinen kokonaisuus, joka vastaa laskennallisesti yhteensä 270 h työmäärää.

 • Lähiopetukseen osallistuminen: 20 h itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen: 210 h
 • Tehtävien tekeminen: 20 h/tehtävä/opiskelija ja kun valitaan 2 tehtävää, tehtävien tekemiseen on varattu yhteensä 40 h työaikaa / opiskelija

Lisätietoa opiskelijalle

Vahvista osallistumisesi kurssille osallistumalla ensimmäiselle lähipäivälle tai vaihtoehtoisesti ilmoita poissaolostasi vastuuopettajalle sähköpostitse. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan ilmoittautuminen hylätään ja tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.

Kurssille ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla kurssin Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (TO00BS57).

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin materiaali on Canvasissa.

Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:

 • Turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri: Reiman, T,. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri - teoria ja arviointi. https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf
 • Riskienhallinta, lainsäädäntö, dokumentointi: SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet. (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta)
 • Standardit, auditointi ja mittainen: Turvallisuuden mittaaminen teollisuudessa https://www.slideshare.net/TaijaHenttonen/turvallisuuden-mittaaminen-teollisuudessa
 • Kriisijohtaminen ja –kommunikointi: Varautumisen tietopankki https://www.pelastusopisto.fi/varautumis-ja-taydennyskoulutus/varautumiskoulutus/tietopankki/
 • Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. https://docplayer.fi/5110003-Tukes-julkaisu-1-2003-turvallisuusjohtamisjarjestelmien-toimivuus-vahvuudet-ja-kehityshaasteet-suuronnettomuusvaarallisissa-laitoksissa.html
 • Nieminen, N. ym. 2017. Muutosjoustavuus. Organisaation resilienssin tukeminen. VTT Technology 318. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2017/T318.pdf

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: