Siirry sisältöön

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-19.04.2021
 • Ajoitus: 03.05.2021-31.08.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kokonaan virtuaalinen verkkokurssi Canvas -oppimisalustalla 3.5. - 31.8.2021.

Verkkotentti 8.6.2021.

 • 1. uusintaverkkotentti 11.8.2021
 • 2. uusintaverkkotentti 18.8.2021

Pienryhmätehtävien palautus 10.8.2021 mennessä.

 • Myöhässä palautettavien tehtävien viimeinen palautusmahdollisuus 23.8.2021 klo 23.59 mennessä, jonka jälkeen tehtäviä ei voi enää palauttaa.

Kurssin voi suorittaa nopealla aikataululla palauttamalla tehtävän hyväksytysti viimeistään 7.6.2021 sekä suorittamalla verkkotentin hyväksytysti jo 8.6.2021.

Deadline-päivät

03.05.2021 08.00–09.00

07.06.2021 09.00–10.00

08.06.2021 08.00–18.00

10.08.2021 08.00–09.00

11.08.2021 08.00–18.00

18.08.2021 08.00–18.00

24.08.2021 08.00–09.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää kriminologian ja rikoksentorjunnan periaatteet ja soveltaa niitä
 • määrittää rikoksentorjuntaan liittyvät toimijat ja niiden tehtävät
 • arvioida ja hallita organisaatioihin kohdistuvia rikosriskejä
 • luoda organisaation rikosriskien tilannekuva
 • laatia suunnitelma ja menettelyt rikosten torjumiseksi

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat

 • rikollisuus
 • rikollisuuden torjunta
 • kriminologinen tutkimus ja teoria
 • rikoksentorjuntayhteistyö

Kurssin pääpaino on kriminologisen tiedon hyväksikäyttöön liittyvä osaaminen työväkivallan ja sen uhkan torjunnassa, petosrikollisuuden torjunnassa sekä paikallisessa rikoksentorjuntatyössä.

Toteutustapa

Kurssi on kokonaan virtuaalinen.

Kurssilla EI ole saatavissa opiskelijoille ohjausta opettajan kesävapaajakson 12.6.-8.8.2021 välisenä aikana.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, eli laskennallinen kuormitus on 5 op x 26,7 h/op = 133,5 h

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Verkkokurssin Canvas -oppimisalustalla oleva materiaali (jossa verkkoartikkeleita, muuta verkkomateriaalia ja luentomateriaalia)
 • Teoksesta Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa (Kivivuori ym. 2018), luvut: 1, 3, 4, 6.4, 6.5, 9.4, 10.2, 10.3, 10.4 ja 10.7 (luettavissa Finnassa e-kirjana).
 • Osa kurssin materiaalista on englanninkielistä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Kurssiin kuuluu opiskelijoiden eri vaihtoehdoista valitsema kahden hengen pienryhmätehtävä ja yksilötehtävänä suoritettava verkkotentti. Kurssin tehtävät kuvataan Canvasissa yksityiskohtaisesti arviointikriteereineen. Kaikki tehtävävaihtoehdot ovat nähtävissä heti kurssin alkaessa.

Lisätietoja: