Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-05.08.2021
 • Ajoitus: 20.09.2021-05.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Tämä kurssi toteutetaan verkossa. Aikataulun mukaisissa verkkotapaamisissa läsnäolo on tärkeää. Yrityscasen purkutilaisuudessa ja työpajakerroista kahdessa tulee jokaisen olla läsnä.

Opetuspäivät

20.09.2021 17.00–18.30

11.10.2021 16.00–17.00

01.11.2021 17.00–19.30

04.11.2021 17.00–19.30

08.11.2021 17.00–19.30

29.11.2021 17.00–19.00

Tavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää asiakasstrategian ja –tavoitteiden merkityksen osana liiketoimintaa
 • osaa hyödyntää asiakastietoa myyntityössä
 • osaa myynnin johtamisen prosessin
 • osaa valita myynnin ja markkinoinnin operatiiviset toimenpiteet asiakkaan ostoprosessissa
 • osaa asettaa mittarit asiakkuuksien ja myynnin seuraamiseen

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan verkossa. Aikataulun mukaisissa verkkotapaamisissa läsnäolo on tärkeää. Yrityscasen purkutilaisuudessa ja työpajakerroista kahdessa tulee jokaisen olla läsnä.

Työmäärä

Tehtävät on jaksotettu tasaisesti kurssin ajalle, ja aikataulun noudattaminen tasoittaa tehtävien kuormitusta. Kolme laajaa arvioitavaa tehtävä kokonaisuutta yksin, parin kanssa ja tiimissä. Verkkotapaamisten nauhoittamisesta ilmoitamme erikseen.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti aiheeseen sopivaa kirjallisuutta, jotka ilmoitetaan Canvas -työtilassa tarkemmin. Opiskelijat pääsevät myös valitsemaan lähdeaineistoa itsenäisesti.

Keskeisiä kirjalähteitä ovat:

 • Kurvinen, J. ja Seppä, M. B2B markkinoinnin ja myynnin pelikirja. Yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin
 • Bergström, S. ja Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Luku 6.
 • Muu myöhemmin ilmoitettava materiaali ja luennot.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

 • Viikkotehtävät 1-5 (60% opintojakson arvosanasta, yksilötyö)
 • Yrityscase arvioidaan asteikolla 1-5 (40% opintojakson arvosanasta, parityö)
 • Tiimissä tehtävä työpaja arvioidaan hyväksytty/hylätty
 • Itse- ja vertaisarviointi arvioidaan hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saaminen kurssista edellyttää kaikkien osatehtävien suorittamista. Myöhässä tapahtuneet palautukset vaikuttavat automaattisesti tehtävien arviointiin. Jokaisen tehtävän kohdalla on mainittu erikseen muut arviointiin liittyvät perusteet.

Lisätietoja: