Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-06.09.2021
 • Ajoitus: 20.09.2021-19.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssin opetuskerroista noin puolet pidetään lähiopetuksena Otaniemen kampuksella ja puolet etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Opetuspäivät

21.09.2021 13.00–16.00

13.10.2021 09.00–12.00

20.10.2021 09.00–12.00

02.11.2021 13.00–16.00

09.11.2021 13.00–16.00

23.11.2021 13.00–16.00

07.12.2021 13.00–15.45

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • eritellä kulttuurisuuteen ja kulttuuri-identiteettiin liittyvä näkökulmia
 • tunnistaa ylirajaisen muuttoliikkeen, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia historiallisia, poliittisia, sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia ja globaaleja taustoja, selityksiä ja seurauksia
 • tunnistaa ja reflektoida omia arvojaan, asenteitaan ja ennakkoluulojaan
 • edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassa

Toteutustapa

Lähiopetukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Luento-osuudet tallennetaan. Lähiopetus tapahtuu Otaniemen kampuksella. Digitaalisena oppimisympäristönä toimii Canvas. Kurssiin liittyvä viestintä tapahtuu Canvas -työtilassa.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssin sisältö:

 • Kulttuurisuus ja kulttuuri-identiteetti
 • Ylirajainen muuttoliike, pakolaisuus ja siirtolaisuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Omat arvot, asenteet ja ennakkoluulot

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin materiaalit ovat Canvasissa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: