Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-18.04.2021
 • Ajoitus: 01.05.2021-31.08.2021
 • Laajuus: 1 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 15 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan kesäopintoina verkossa 1.5.2021-31.7.2021 opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • mikrobiologian ja tautiopin keskeiset käsitteet ja tautien luokittelun
 • tunnistaa mikrobien merkityksen ihmisen terveydelle
 • kuvata, mitkä tekijät vaikuttavat tautien syntyyn ja aiheuttavat muutoksia elimistössä
 • kuvata, miten infektiotauti syntyy
 • kuvata elimistön puolustusjärjestelmän
 • kudosvauriotyypit, kudosvaurioiden syntymekanismit, oireet ja ilmenemisen

Sisältö

 • Tautien synty
 • Mikrobit
 • Infektiotaudit
 • Elimistön puolustusjärjestelmä
 • Kudosvauriot 

Toteutustapa

Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien avulla. Kurssi toteutetaan Laurean verkkokurssina.

Työmäärä

1 opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssille hyväksyt saavat sähköpostitse tietoa opiskeluympäristöstä ja opinnoista. Ohjauksen ja viestinnän pääkanavana käytetään verkkoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin. Osa aineistosta on lisenssoituja (esim. Duodecimin Terveysportin digikirjat, Sanoma Pron animaatiot / hankittuina Laureassa). Jos nämä aineistot eivät ole omassa ammattikorkeakoulussasi käytössä, Duodecimin kirjoja löytyy printtiversioina ja animaatioita englanninkielisinä netistä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Arviointi annetaan kesän lopussa 31.7.2020 jälkeen kurssin päättyessä. Kun suoritus kirjataan, se kuitenkin aina kirjataan sille päivämäärälle, jolloin olet suorituksen tehnyt. Tehtäviä on mahdollista täydentää opettajan antaman aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja: