Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-16.08.2021
 • Ajoitus: 30.08.2021-10.10.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Otaniemen kampuksella syys-lokakuussa 2021 kahtena iltana viikossa.

Lähiopetuskertojen aikataulu

06.09.2021 16.30–19.30

09.09.2021 16.30–19.30

13.09.2021 16.30–19.30

16.09.2021 16.30–19.30

20.09.2021 16.30–19.30

23.09.2021 16.30–19.30

27.09.2021 16.30–19.30

30.09.2021 16.30–19.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • hahmottaa Kohtaamistaiteen historiaa, filosofiaa ja tärkeimmät periaatteet
 • jäsentää kuvan syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 • kunnioittaa jokaisen ihmisen itseilmaisun ja taidetyöskentelyn merkityksellisyyttä ja iloa
 • hahmottaa Kohtaamistaiteen nykyiset toimintaympäristöt ja tulevaisuuden mahdollisuudet
 • soveltaa Kohtaamistaiteen periaatteita, arvostus, moniaistisuus, struktuuri, vaiheittaisuus ja valintojen teko

Sisältö

 1. Koulutuksen kokonaisuus, Kohtaamistaiteen lähtökohdat ja historia.
 2. Kohtaamistaiteen keskeiset periaatteet taidetyöskentelyn kautta.
 3. Kohtaamistaide yhteisöllisenä toimintana.
 4. Kohtaaminen ja arvostuksen merkitys.
 5. Kohtaamistaiteen koulutukset ja toimintaympäristöt.
 6. Moniaistisuuden merkitys ja mahdollisuudet.
 7. Kehittäminen Kohtaamistaiteessa ja ohjausosaamisen esittely.
 8. Opintojakson arviointi ja taidenäyttelyn pystytys.
 9. Osaamisen jakaminen.

Toteutustapa

Kohtaamistaide on ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa, josta voi saada tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Kohtaamistaiteessa ihminen nähdään yhteisönsä jäsenenä ja toiminnassa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Tekeminen on porrastettu niin, että kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisen esteettisestä lumosta ja teoksensa arvostavasta katselusta yhdessä vertaisryhmän kanssa. Kohtaamistaide pohjautuu japanilaiseen Clinical Art -systeemiin.

Kohtaamistaiteen perusteet -kurssi koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, yhteisestä taidenäyttelyn rakentamisesta sekä kolmesta kirjallisesta tehtävästä. Työskentely perustuu taidetyöskentelyyn, jossa pääsee itse konkreettisesti kokemaan sitä, mistä Kohtaamistaiteessa on kysymys. Kurssilla tärkeää on oma kokemuksellinen oppiminen Kohtaamistaiteen taidetyöskentelyn kautta, minkä vuoksi opintojaksolla on 80% läsnäolovelvollisuus.

Työmäärä

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. 

 • Essee lueteltujen artikkeleiden pohjalta (5-7 sivua)
 • Opinnäytetyökeskustelu Leaning Cafessa
 • Portfolio: Kurssin aikana opiskelija tekee vapaamuotoista portfoliota liittyen taidetyöskentelyihin ja oman oppimisen reflektointiin. Portfolio kootaan viidestä kurssin aikana tehdystä taidetyöstä. Portfoliotyöskentelystä on myöhemmin hyötyä Kohtaamistaiteen ohjaajuus-opinnoissa.
 • Läsnäolo kurssilla.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija voi toimia Kohtaamistaiteen ryhmissä apuohjaajana Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksen käyneen kanssa.

Kurssin jatkumona opiskelija voi suorittaa Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen -kurssin. Kohtaamistaiteen perusteet -kurssi on edellytys Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen -kurssille osallistumiselle.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Aineistot tehtäviä varten:

1. Learning cafe

Lue ennen opintojaksolle tuloa yksi seuraavista opinnäytetöistä, jotka löydät Theseuksesta:

2. Portfolio omista kurssin aikaisista taidetöistä.

3. Essee

Seuraavat artikkelit julkaisusta: Pusa, Tiina (toim.) 2014. Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle. Laurea Julkaisut 22. Vantaa: Hansaprint.

 • Rankanen & Pusa: Taideterapia ja Kohtaamistaide Suomessa; ss. 10-15
 • Ahos & Kahelin: Moniammatillisuus Kohtaamistaiteessa; ss. 30-33

Artikkeli: Pusa, Tiina & Oshiro, Taizo: Cherry blossoms and beets – Development on the Encounter Art in Finnish-Japanese co-operation.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kurssin hyväksytty kokonaissuoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa (80% läsnäolovelvollisuus) ja kirjallisten tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Hyväksytty suoritus edellyttää arvosanan 3 tasoista suoritusta.

Lisätietoja: