Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-10.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan virtuaalisena 1.9.-31.12.2021 välisenä aikana. Tarkemmat sisällöt ja oppimistehtävät kuvataan kurssin Canvas -oppimisalustalla, joka aukeaa 6.9.2021. Kurssiin kuuluu etäluentoja Zoomin kautta.

Luentojen ja tehtävien palautusten aikataulu

06.09.2021 14.00–16.00

13.09.2021 14.00–16.00

20.09.2021 14.00–16.00

26.09.2021 09.00–09.30

27.09.2021 12.30–16.00

28.09.2021 17.00–18.00

03.10.2021 09.00–09.30

10.10.2021 09.00–09.30

11.10.2021 12.30–16.00

12.10.2021 12.30–16.00

18.10.2021 14.00–15.30

24.10.2021 09.00–09.30

25.10.2021 14.00–16.00

31.10.2021 09.00–09.30

07.11.2021 09.00–09.30

14.11.2021 09.00–09.30

15.11.2021 13.30–15.30

05.12.2021 09.00–09.30

12.12.2021 09.00–09.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida perheiden toimintakykyä, vahvuuksia ja haasteita
 • hahmottaa perhetyötä sosiaaliohjauksen näkökulmasta
 • sosiaaliohjauksen periaatteet sekä perhetyön käytäntöjä ja menetelmiä yksilöiden ja ryhmien kanssa työskenneltäessä
 • tukea perheitä eri elämäntilanteissa

Sisältö

 1. Perhetyön toteutusmuodot 2 op
 2. Perheiden moninaisuus 2 op
 3. Toimintakyvyn arvioiminen perhetyössä 3 op
 4. Perhetyön menetelmiä 3 op

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan kokonaan virtuaalisena Canvas -oppimisalustalla.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Tarkemmat sisällöt ja oppimistehtävät kuvataan kurssin Canvas -oppimisalustalla.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Canvas -oppimisalustalla, joka avautuu viimeistään 6.9.2021,

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: