Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021 - 08.08.2021
  • Ajoitus: 23.08.2021-30.11.2021
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Verkkokurssi
  • Hinta: 150 €

Aikataulu

Tämä kurssi toteutetaan verkossa.

Luentojen ja tehtävien palautusten aikataulu

23.08.2021 14.00–15.00

31.08.2021 14.00–15.00

02.09.2021 16.00–17.30

07.09.2021 14.30–16.00

12.09.2021 09.00–09.30

16.09.2021 16.30–18.00

19.09.2021 09.00–09.30

27.09.2021 12.30–16.00

29.09.2021 08.30–11.45

30.09.2021 14.00–15.30

08.10.2021 12.30–14.00

11.10.2021 16.30–18.00

14.10.2021 09.00–10.30

17.10.2021 09.00–09.30

24.10.2021 09.00–09.30

24.10.2021 09.30–10.00

26.10.2021 14.30–16.00

03.11.2021 09.00–09.30

14.11.2021 09.00–09.30

30.11.2021 09.00–09.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • toteuttaa työssään lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä
  • tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta
  • havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa
  • analysoida varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä
  • käyttää verkostomaisia ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä

Toteutustapa

Tämä kurssi toteutetaan verkossa. Toteutukseen liittyvät ohjeistukset, tehtävät ja materiaalit ovat kurssin alkaessa Canvaksessa. Kurssilla on luentoja zoomissa ja ne nauhoitetaan. Opiskelijoiden on mahdollista saada ohjausta tehtävien tekemiseen.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 10 opintopistettä ja yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Verkkototeutuksessa ilmoitetaan aloituskerran poissaolosta opintojakson vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituksesta.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssin Canvas-tilassa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan arviointiasteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: