Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021 - 12.08.2021
  • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Laurea Otaniemi
  • Hinta: 150 €

Aikataulu

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, mutta opetukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Luento-osuudet tallennetaan.

Luentojen aikataulut:

27.08.2021 09.00–12.00

06.09.2021 09.00–12.00

13.09.2021 09.00–16.00

14.09.2021 09.00–16.00

20.09.2021 09.00–12.00

24.09.2021 09.00–12.00

01.10.2021 09.00–12.00

15.10.2021 09.00–12.00

22.10.2021 09.00–12.00

29.10.2021 09.00–12.00

01.11.2021 13.00–16.00

08.11.2021 13.00–16.00

15.11.2021 09.00–16.00

22.11.2021 09.00–12.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • toteuttaa työssään lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä
  • tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta
  • havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa
  • analysoida varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä
  • käyttää verkostomaisia ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä

Toteutustapa

Opiskelu on vuorovaikutteista, joten läsnäolo luentokerroilla on toivottavaa. Voit olla läsnä joko kampuksella tai reaaliaikaisesti etäyhteyden välityksellä. Lähiopetus tapahtuu Otaniemen kampuksella, etäyhteys Zoomilla. Sähköisenä oppimisympäristönä toimii Canvas. Opintojaksoon liittyvä viestintä tapahtuu Canvas-työtilassa.

Työmäärä

Opintojakson laajuus on 10 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: