Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-12.08.2021
 • Ajoitus: 18.10.2021-29.11.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi alkaa 18.10.2021. Opetukset pidetään Otaniemen kampuksella ja Zoomin kautta.

Kurssilla käytössä Canvas -oppimisalusta, jonka työtila aukeaa 5.10.2021.

Opetuspäivät

18.10.2021 09.00–12.00

18.10.2021 13.00–16.00

25.10.2021 09.00–12.00

01.11.2021 09.00–16.00

02.11.2021 09.00–16.00

08.11.2021 09.00–12.00

08.11.2021 13.00–16.00

15.11.2021 09.00–16.00

23.11.2021 08.00–12.30

29.11.2021 09.00–14.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kuvata aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkuuteen liittyviä ilmiöitä ja tunnistaa niiden yhteiskunnallisen taustan
 • hahmottaa aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen teoreettisia lähtökohtia, lainsäädännöllisiä perusteita ja toimintaympäristöjä

Toteutustapa

Kurssilla tutustutaan aikuisten kanssa tehtävän sosiaalialan työn eri osa-alueisiin.

Lähiopetuskerroilla perehdytään

 • sosiaaliseen kuntoutukseen
 • kriisityöhön
 • työllisyyden tukemiseen
 • väkivallan ehkäisytyöhön
 • seksuaalityöhön
 • asumissosiaaliseen työhön
 • kokemusasiantuntijuuteen.

Ilmiöistä perehdytään mm. asunnottomuuteen, riippuvuuksiin, työttömyyteen ja mielenterveyden häiriöihin.

Toteutustapa koostuu lähiopetuskerroista, asiantuntijaluennoista ja kokemusasiantuntijaseminaarista sekä Onnistumisen tarinat -tehtävästä ja tentistä. Lähiopetuskerrat striimataan ja luennot tallennetaan.

Työmäärä

5 op = 135 h työskentelyä

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Tenttimateriaali koostuu kahdesta kirjasta ja lähiopetuksen annista.

 • Jouko Lönnqvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen ja Timo Partonen. 2017. Psykiatria.
 • Aila-Leena Matthies, Anu-Riina Svenlin & Kati Turtiainen. 2021. Aikuissosiaalityö. Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus.

Arviointiasteikko

 • Keskustelut asiantuntijaluennoista ja seminaarista (1 op) arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty
 • Onnistumisen tarinat -tehtävä (2 op) arvioidaan asteikolla 1-5 
 • Tentti (2 op) arvioidaan asteikolla 1-5

Lisätietoja: