Siirry sisältöön

Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua vielä varasijalistalle.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-21.09.2021
 • Ajoitus: 01.10.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan 1.10.2021 - 31.12.2021 välisenä aikana.

Verkkoluentojen aikataulu

06.10.2021 16.15–17.15

20.10.2021 16.15–17.15

03.11.2021 16.15–17.15

17.11.2021 16.15–17.15

01.12.2021 16.15–17.15

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Toteutustapa

Osallistuminen zoom-verkkoluennoille, itsenäistä työskentelyä virtuaaliympäristössä (canvas) sekä ryhmätyöskentelyä. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa kurssin ajan.

Työmäärä

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali esitellään ensimmäisellä verkkoluennolla sekä Canvasissa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: