Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.6.2021-09.06.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan syksyllä 2021 verkkokurssina.

Verkkoluentojen aikataulu

23.09.2021 16.15–18.15

30.09.2021 16.15–18.15

05.10.2021 16.15–18.15

14.10.2021 16.15–18.15

19.10.2021 16.15–18.15

04.11.2021 16.15–18.15

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Toteutustapa

Osallistuminen Zoom-verkkoluennoille, itsenäistä työskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä.

Työmäärä

5 op vastaa ( 5 x 27 h) noin 135 h opiskelijan työtä (webinaarit, itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöskentely)

Lisätietoa opiskelijalle

Paikka kurssilla varmistetaan ennakkotehtävällä, joka annetaan 16.9.2021.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali esitellään ensimmäisellä verkkoluennolla sekä Canvasissa.

 • Kortetjärvi-Nurmi & Murtola: Areena - yritysviestinnän käsikirja

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: