Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-18.04.2021
 • Ajoitus: 01.05.2021-08.08.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi pidetään verkossa 1.5.-8.8.2021 välisenä aikana. 

Live-webinaarit (luentoaiheita opettajan johdolla) järjestetään Zoomin kautta toukokuussa neljänä maanantaina. Live-webinaarit tallennetaan ja ne ovat katseltavissa alustalla webinaarin jälkeen. Webinaareihin osallistuminen vaikuttaa arviointiin hieman, mutta kurssin suorittaminen on mahdollista myös ilman live-osallistumista.

Kurssin Canvas -oppimisalusta julkaistaan opiskelijoille 1.5.2021. Kurssin käytänteet, arviointi ym. esitellään ensimmäisessä webinaarissa 3.5.2021, johon osallistuminen on suositeltavaa.

Kurssin itsenäisiä tehtäviä voi tehdä 8.8.2021 saakka.

Luentojen aikataulu

03.05.2021 14.00–16.00

10.05.2021 14.00–16.00

17.05.2021 14.00–16.00

24.05.2021 14.00–16.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Sisältö

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot nousevat usein keskiöön, kun puhutaan tulevaisuuden työelämätaidoista. Tällä kurssilla voit turvallisessa ympäristössä harjoitella, kokeilla ja oppia viestintätaidoista erityisesti verkkoviestinnässä. Käsittelemme mm. seuraavia aiheita ja oppeja:

 • Missä ammattilaisviestintää käydään ja millaisin välinein?
 • Missä ovat juuri sinun ammattialasi tapahtumat, verkostot ja uusin tieto?
 • Miten laadit selkeän tiedotteen?
 • Miten ilmaiset itseäsi ja tavoitteitasi verkkokeskusteluissa, sähköposteissa ja verkkokokouksissa?
 • Miten teet hyvän videon tai mieleen jäävän esityksen Power Point -työkalulla?

Opit myös, miten viestitään visuaalisesti ja millaisista elementeistä muodostuvat hyvät ja mieleenpainuvat viestinnän tukimateriaalit. Tästä on apua työelämään, mutta myös moniin opiskelutilanteisiin. Voit olla missä tahansa vaiheessa opintojasi osallistuaksesi kurssille, eikä sinulta vaadita aikaisempia opintoja.

Toteutustapa

Tällä verkkokurssilla opiskelija oppii työelämän viestintätilanteista ja viestintäkanavista. Kurssi pitää sisällään luentotallenteita, live-webinaareja, muuta opetusmateriaalia sekä itsenäisiä tehtäviä. Kaikki kurssin osuudet ovat täysin verkossa suoritettavia ja niiden suoritustapa on itsenäinen työskentely.

Opetuksen keskiössä on tämän päivän työelämän viestintätaitovaatimukset. Kurssin aikana tutustut niin lukemisen ja kirjoittamisen teemaan kuin visuaaliseen viestintäänkin. Opit taitoja paremmasta esiintymisestä sekä esitysmateriaalin tuottamisesta niin Power Pointilla kuin videollakin.

Työmäärä

Live-webinaariluennot ja luentomateriaalit sekä -aineistot muodostavat 30 % osuuden kurssista. Itsenäisesti luettava ja tutustuttava materiaali sekä niihin liittyvät tehtävät muodostavat 70 % osuuden.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssilla jaetaan opetusmateriaalia sekä kirjallisuusvinkkejä tehtävien tekemisen pohjaksi ja tueksi.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Kurssilla käytetään pistearviointimenetelmää. Jaossa on maksimissaan 100 pistettä, jotka jakaantuvat itsenäisiin tehtäviin sekä webinaariosallistumisiin. Opiskelija näkee heti kurssin alussa kaikkien tehtävien pisteytyksen ja arviointikriteerit. Opiskelija voi omien tavoitteidensa mukaan valita, kuinka paljon hän haluaa panostaa eri tehtäviin.

Lisätietoja: