Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021 - 18.08.2021
  • Ajoitus: 01.09.2021-31.12.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Verkkokurssi
  • Hinta: 75 €

Aikataulu

Virtuaalitoteutus 1.9. - 31.12.2021 välisenä aikana. Kurssin aikataulun näet alla. Webinaarit tallennetaan ja tallenteet ovat katseltavissa jälkeenpäin Canvasissa.

07.09.2021 15.00–17.30

21.09.2021 15.00–17.30

11.10.2021 15.00–17.30

21.10.2021 15.00–17.30

01.11.2021 15.00–17.30

22.11.2021 15.00–17.30

07.12.2021 15.00–17.30

Tavoitteet

Kiinnostaako sinua yritysviestintä? Haluaisitko oppia tarkastelemaan yritysten viestintää ja pohtia niiden takana vaikuttavia päätöksiä? Haluaisitko oppia ympäröivän liike-elämän viestinnän lainalaisuuksista, ammattikäsitteistöstä ja mediasuhteista?

Tällä kurssilla valitset sinua kiinnostavan yrityksen yksin tai parin kanssa ja seuraat heidän yritysviestintäänsä syksyn ajan. Webinaareissa saat näkökulmia, joista tarkastella sitä, ja kartutat tietoa yritysviestinnästä.

Kurssilla on jo valmiiksi yksi yhteistyökumppani, jolla on tarve projektille viestinnän alalta. Voit etsiä yhteistyökumppanin myös itse tai parin kanssa. Tule mukaan, jos yritysviestintä kiinnostaa sinua. Et tarvitse aikaisempia opintoja aiheesta.

Kurssin suoritettua osaat:

  • suunnitella ja toteuttaa viestintää organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita tukien
  • kiteyttää ja viestiä organisaation ydinviestit
  • viestiä tehokkaasti sidosryhmäkohtaisesti ja vuorovaikutteisesti
  • mitata ja analysoida viestinnän tuloksellisuutta

Toteutustapa

Tämä kurssi toteutetaan virtuaalisesti, ja sen voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Kurssilla on yksilö- ja tiimityöskentelyä.

Kurssin aikana on yhteisiä webinaareja, verkkokeskusteluja ja ohjausta. Webinaareissa käydään kurssin tärkeitä teoreettisia näkökulmia, esimerkkejä yrityselämästä ja ohjataan tehtävien tekemisessä.

Välitehtävien deadlinet rytmittävät kurssin suoritusta siten, että opiskelija etenee kurssilla vaiheittain.

Kurssin lopussa palautetaan isompi raporttitehtävä tai vastaava, jota opiskelija työstää kurssin aikana teemoihin liittyen.

Työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu teemojen mukaan porrastettuna koko kurssin ajan. Sisältö ja rytmitys esitellään ensimmäisellä webinaarikerralla ja myös kurssin työtilassa Canvasissa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Materiaali ja suositeltava kirjallisuus ovat kurssin työtilassa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Eri tehtävien painotus arvioinnissa avataan tarkemmin opintojakson verkkotyötilan dokumenteissa sekä siitä käydään keskustelua ensimmäisessä webinaarissa. Opintojakson arvioinnissa noudatetaan Laurean yleisiä arviointikriteerejä. Arviointiin vaikuttavat asiat esitellään ensimmäisessä webinaarissa sekä ne on aina nähtävissä osana opetuksen materiaalia.

Lisätietoja: