Siirry sisältöön

Opiskelijalla on oltava riittävä englannin kielen pohjaosaaminen kurssille osallistumiseksi.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-03.10.2021
 • Ajoitus: 18.10.2021-20.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Lohja
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Lohjan kampuksella. Lisäksi käytössä on digitaalinen oppimisalusta Canvas.

18.10.2021 12.30–15.00

01.11.2021 12.30–15.00

08.11.2021 12.30–15.00

15.11.2021 12.30–15.00

29.11.2021 12.30–15.00

07.12.2021 12.30–15.00

13.12.2021 12.30–15.00

20.12.2021 09.00–11.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Toteutustapa

Kurssilla käsitellään seuraavia aihealueita:

 • Kulttuurienvälinen viestintä ja viestintätyylit
 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän viestintästrategiat
 • Tehokkaan viestinnän elementit
 • Tehokas ja suostutteleva viestintä (esitykset, kokoukset ja neuvottelut)
 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän tyyli ja rekisteri
 • Perusbusiness-sanaston läpikäynti

Työmäärä

5 op = 135 tuntia opiskelua (noin 13 tuntia luokkahuoneopetusta ja noin 22 tuntia itsenäistä opiskelua)

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin materiaalit Canvasissa.

Arviointiasteikko

Läsnäolo pakollista (70%) koko kurssin ajan.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 -5 /hylätty. Kurssin arvosana koostuu seuraavista toteuksen osista:

 • Sanakoe 20 % (1 op)
 • Suullinen viestintä 40 % (2 op)
 • Kirjallinen viestintä 40 % (2 op)

Kaikki osat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin kurssista voi saada arvosanan. Yksityiskohtainen arviointikriteeristö on saatavilla Canvasissa.

Lisätietoja: