Siirry sisältöön

Opiskelijalla on oltava riittävä englannin kielen pohjaosaaminen kurssille osallistumiseksi.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-24.08.2021
 • Ajoitus: 07.09.2021-16.11.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Viikoittaiset opetustunnit päiväaikaan Leppävaaran kampuksella.

07.09.2021 12.45–15.15

14.09.2021 12.45–15.15

21.09.2021 12.45–15.15

28.09.2021 12.45–15.15

05.10.2021 12.45–15.15

12.10.2021 12.45–15.15

26.10.2021 12.45–15.15

02.11.2021 12.45–15.15

09.11.2021 12.45–15.15

16.11.2021 12.30–15.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Toteutustapa

Kurssilla käsitellään seuraavia aihealueita:

 • Kulttuurienvälinen viestintä ja viestintätyylit
 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän viestintästrategiat
 • Tehokkaan viestinnän elementit
 • Tehokas ja suostutteleva viestintä (esitykset, kokoukset ja neuvottelut)
 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän tyyli ja rekisteri
 • Perusbusiness-sanaston läpikäynti

Työmäärä

5 op = 135 tuntia opiskelua (n. 30 tuntia luokkahuoneopetusta ja n. 105 tuntia itsenäistä opiskelua)

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Opetusmateriaalit saatavilla Canvas -oppimisalustalla.

Arviointiasteikko

Opintojakson arvosana koostuu seuraavista toteuksen osista:

 • Business-sanakoe 20 % (1 op)
 • Suullinen viestintä 40 % (2 op)
 • Kirjallinen viestintä 40 % (2 op)

Kaikki osat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin kurssista voi saada arvosanan. Yksityiskohtainen arviointikriteeristö on saatavilla Canvasissa.

Lisätietoja: