Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-18.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi sisältää luentoja sekä harjoituksien tekemistä sisältäviä työpajoja lähiopetuksessa Leppävaaran kampuksella.

01.09.2021 08.30–11.00

03.09.2021 08.30–11.00

08.09.2021 08.30–11.00

10.09.2021 08.30–11.00

15.09.2021 08.30–11.00

17.09.2021 08.30–11.00

22.09.2021 08.30–11.00

24.09.2021 08.30–11.00

29.09.2021 08.30–11.00

01.10.2021 08.30–11.00

13.10.2021 08.30–11.00

14.10.2021 08.30–11.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • hallinnoida ja käyttää tietokantoja
 • suunnitella ja toteuttaa tietokantoja
 • käyttää tietokannan käsittelykieltä tiedon etsinnässä ja muokkauksessa

Sisältö

Tällä kurssilla opiskelija oppii tiedonhallintaan ja tietokantoihin liittyvät avainkäsitteet ja käytännön taidot. Tietokannat ovat tärkeä komponentti lähes kaikissa moderneissa tietojärjestelmissä. Tiedonhallinnan ja tietokantojen ymmärtäminen on oleellinen taito kaikille, jotka työskentelevät tietojärjestelmiin liittyvissä tehtävissä.

Toteutustapa

Lähiopetuskerrat ovat käytännön harjoituksia sisältäviä työpajoja.

Työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssin aluksi luodaan yleiskatsaus aiheeseen ja esitellään avainkäsitteet. Tämän pohjustuksen jälkeen tutustutaan relaatiotietokantoihin ja siihen, kuinka niitä suunnitellaan ja kuinka SQL-kielen avulla tietokannoista haetaan ja manipuloidaan tietoa.

Kurssilla käytetään virtuaalista oppimisympäristöä (Viopea), joka tarjoaa opiskelijoille joustavan alustan SQL-kielen käytön harjoitteluun.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Luennot
 • Harjoitukset
 • Oma kannettava tietokone

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty. Arviointiin vaikuttavat koe sekä parityönä tehtävä tietokantaprojekti.

Lisätietoja: