Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-09.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan verkossa. Pakollinen läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla ja muilla opetuskerroilla läsnäoloa suositellaan. Kurssilla voi olla yksilötehtäviä ja ryhmätehtäviä (max. 3-4 hlöä/ryhmä). Kaikki tehtävät tehdään verkossa. 

Kontaktikerrat:

23.08.2021 12.30–15.00

06.09.2021 12.30–15.00

13.09.2021 12.30–15.00

27.09.2021 12.30–15.00

04.10.2021 12.30–15.00

25.10.2021 09.00–15.00

Tavoitteet

Tämän kurssin suoritettuasi osaat

 • analysoida ja kehittää toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
 • soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
 • analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan verkossa. Opiskelijan tulee varautua verkkoläsnäoloon kontaktikerroilla, pakollista se ei kuitenkaan ole. Verkkoluentoja ei nauhoiteta.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla on oltava läsnä, mikäli aikoo kurssin suorittaa. Lisäksi kurssiin kuuluu neljä vapaaehtoista luentotapaamista (mahdolliset vierailijaluennot pakollisia) verkossa. Kurssi sisältää tehtäviä, jotka palautetaan Canvas -työtilaan, ja verkkoläsnäoloa vaativa tenttikerta.

Kurssilla voi olla yksilötehtäviä ja ryhmätehtäviä (max 3-4 hlöä/ryhmä). Kaikki tehtävät tehdään verkossa. Kurssiin kuuluu myös tentti, johon osallistuminen on välttämätöntä.

 

Työmäärä

5 opintopistettä = 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijalla tulee olla käytettävissään tietokone, jossa on hyvä mikrofoni ja kamera. Luentotapaamisissa kuva- ja puheyhteys tulee olla mahdollinen, jotta pystyy osallistumaan interaktiiviseen luentoon.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssin alkupuolella.

Suositeltava kirjallisuus (todennäköinen tenttikirjallisuus):

 • Riitta Viitala: Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (2019)
 • Jaana Paanetoja: Työoikeus tutuksi, käsikirja (2019 painos)

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Kurssille kuuluvat tehtävät arvioidaan.

 • Orientaatiotehtävä: hyväksytty/hylätty
 • Tehtävät I ja II asteikolla 0-5 (kumpikin tehtävä 25 % jakson arvosanasta)
 • Tentti asteikolla 0-5 (50 % jakson arvosanasta)

Lisätietoja: