Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021.-29.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Tämän kurssin aikana pääset tarkastelemaan johtamista ja esimiestyötä mm. seuraavista näkökulmista:

 • Johtaminen ja johtajuus, esimiestyö
 • Itsensä johtaminen
 • Motivaatio, motivointi
 • Esimies työhyvinvoinnin johtajana
 • Työhyvinvointitoiminnan kehittämisen keinot

Aikataulu

Kurssi sisältää lähiopetusta sekä Zoom-etäopetusta. Kurssin aikana työskennellään sekä tiimeissä että itsenäisesti. Kurssi sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välissä sekä ryhmätyötä. 

Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä, jolloin käydään läpi myös suositeltava tarkennettu aikataulutus työskentelylle. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. 

Kurssin lähiopetuskerrat:

11.09.2021 09.00–11.30

15.10.2021 15.15–17.45

25.11.2021 15.15–17.45

Tavoitteet

Tämän kurssin suoritettuasi osaat

 • analysoida ja kehittää toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
 • soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
 • analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Lähiopetusta/ Zoom-etäopetusta, tiimityöskentelyä, itsenäistä työskentelyä. Käytössä on Canvas -oppimisalusta, jossa on kuvattu arvioitavat (arvioitavat/ ei arvioitavat) tehtävät.

Kurssi sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välissä sekä ryhmätyötä. Aikataulu sekä toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oheislukemisto (esim.): Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013

Lukupiiritehtävän lukumateriaali julkaistaan Canvas -työtilassa kurssin alkaessa. Kurssille osallistujat muodostavat 4-5 hengen ryhmiä, joissa työskennellään.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: