Siirry sisältöön

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on hyväksytty ruotsin lähtötasotesti, suoritettu valmentava kurssi tai vastaava opintojen aikana muualla hankittu osaaminen (vähintään A2-taso).

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-20.04.2021
 • Ajoitus: 01.05.2021-31.08.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan verkkototeutuksena Zoom -alustalla. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Luentojen aikataulu

04.05.2021 17.00–19.00

11.05.2021 17.00–18.30

18.05.2021 17.00–18.30

25.05.2021 17.00–19.00

01.06.2021 17.00–18.30

08.06.2021 17.00–18.30

10.08.2021 17.00–18.30

24.08.2021 17.00–18.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2.
 • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä

Toteutustapa

 • Luennot pidetään verkossa Zoomin välityksellä. Läsnäolovelvollisuus on 75 %, sillä kurssin suullinen osuus suoritetaan pääosin luennoilla.
 • Kirjallinen tentti kurssin lopussa, suulliset tentit erikseen sovittavina aikoina.
 • Oppimisalusta Canvas toimii opintojakson keskeisimpänä tiedotuksen ja viestinnän välineenä. Sieltä löydät tarkat tiedot kaikesta opintojaksoon liittyvästä kuten aikatauluista, ohjelmasta, tehtävistä sekä arvioinnista. Canvas avautuu ensimmäisellä lähiopetuskerralla.
 • Opettajaan saat parhaiten yhteyden sähköpostitse helena.riihimaki@laurea.fi.

Työmäärä

Kurssi on 5 opintopistettä eli 5 x 27 h =135 h työtä.

 • Tästä suurin osa on itsenäistä työskentelyä.
 • Verkkoluentoja on n. 12 h, lisäksi suullinen ja kirjallinen tentti.
 • Itsenäisen harjoittelun voi aloittaa jo ennen kurssin alkua esim katsomalla/kuuntelemalla/lukemalla uutisia, harjoittelemalla kielioppia jne.

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä luennolla paikalla tai ilmoitettava poissaolostaan opettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Materiaali Canvas -oppimisalustalla.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5. Kurssilla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito. 

Lisätietoja: