Siirry sisältöön

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on hyväksytty ruotsin lähtötasotesti, suoritettu valmentava kurssi tai vastaava opintojen aikana muualla hankittu osaaminen (vähintään A2-taso).

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-08.08.2021
 • Ajoitus: 23.08.2021-19.10.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoomin kautta. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Kurssin kirjallinen tentti on ti 19.10.2021 klo 8.00-10.00 Otaniemen kampuksella.

23.08.2021 10.00–11.30

30.08.2021 12.30–14.00

21.09.2021 10.00–11.30

27.09.2021 10.00–11.30

05.10.2021 10.00–11.30

12.10.2021 12.30–14.00

19.10.2021 08.00–10.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2.
 • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä.

Kurssin tavoitteena on

 • perehdyttää opiskelija oman ammattialan sanastoon ja kielenkäyttötilanteisiin
 • harjoittaa kirjallista ja suullista kielitaitoa oman ammattialaan liittyvissä tilanteissa
 • tutustua oman ammattialan tieteellistyyppisissä julkaisuissa käytettävään sanastoon (käännöstehtävä).

Sisältö

 • oman ammattialan toimintoihin ja tilanteisiin liittyviä tekstejä ja sanastoharjoituksia (esim. perustietojen kysely, hoitotoimenpiteet, sairaudet, äitiys- ja lastenneuvola, terveysneuvonta, kouluterveydenhuolto, ammattinimikkeet, opinnot)
 • tieteellistyyppisten julkaisujen tekstit ja sanastoharjoitukset

Toteutustapa

 • opetus Zoomissa
 • itsenäinen työskentely
 • kurssi sisältää osat: ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 

Työmäärä

Kurssin kokonaistyömäärä on: 5 op x 27 tuntia = 135 tuntia.

Lisätietoa opiskelijalle

Vaaditut suoritukset:

 1. Aktiivinen osallistuminen opetukseen
 2. Kirjallinen tentti ti 19.10.2021 klo 8.00-10.00 Otaniemen kampuksella
 3. ltsenäisen opiskelun tehtävät palautettuina ajallaan

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Opettajan materiaali Canvasissa 
 • Tukimateriaali: Flexvård - svenska för högskolor (Tuunanen ja Wallinheimo), painos 2009 tai uudempi. Kirjaa saatavilla tarvittaessa kirjastosta (ei tarvitse ostaa).
 • Verkkotehtäviä (lisäksi):
  • HAMK-BUD (Bygg Upp Din svenska): terveysala
  • Promentor (www.promentor.fi)
 • Sanakirjoja:
  • Mot-sanakirja
  • Matikainen, M.L. 1996. Ruotsalais-suomalais-ruotsalainen sanasto hoitohenkilökunnalle (saatavilla käsikirjastosta).

Arviointiasteikko

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan asteikolla 0 - 5. Näiden osien perusteella muodostuu kokonaisarvosana kurssista.

Arviointikriteerit käydään läpi kurssin alussa.

Lisätietoja: