Siirry sisältöön

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on hyväksytty ruotsin lähtötasotesti, suoritettu valmentava kurssi tai vastaava opintojen aikana muualla hankittu osaaminen (vähintään A2-taso).

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021-03.08.2021
  • Ajoitus: 17.08.2021-19.10.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Porvoo
  • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena osittain Porvoon kampuksella ja osittain verkossa Zoomin välityksellä. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

17.08.2021 09.00–11.45

24.08.2021 09.00–11.45

31.08.2021 09.00–11.45

07.09.2021 09.00–11.45

14.09.2021 09.00–11.45

20.09.2021 09.00–11.45

28.09.2021 09.00–11.45

05.10.2021 09.00–11.45

11.10.2021 09.00–11.45

11.10.2021 12.30–16.15

19.10.2021 08.30–11.45

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2.
  • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä.

Toteutustapa

  • Lähiopetuksessa on 75 % osallistumisvelvollisuus, mikäli muusta ei ole hyvästä syystä sovittu opettajan kanssa.
  • Canvas toimii opintojakson keskeisimpänä tiedotuksen ja viestinnän välineenä opintojakson aikana. Sieltä löydät tarkat tiedot kaikesta opintojaksoon liittyvästä kuten viikottaisesta ohjelmasta, tehtävistä sekä arvioinnista.

Lähiopetuksessa keskitytään erityisesti sairaanhoitajan työssä tärkeän suullisen kielitaidon kehittämiseen. Tuntien ulkopuolelle jää paljon itsenäistä työtä. 

Työmäärä

Kurssi on 5 opintopistettä eli noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssi on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä luennolla paikalla tai ilmoitettava poissaolostaan opettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan Canvasissa ja lähiopetuksen yhteydessä. Hyväksytyille opiskelijoille lähetetään sähköpostilla viesti ja ohjeet n. viikkoa ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 -5 /hylätty.

Kurssilla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Tarkemmat tiedot arviointiperusteista löytyvät Canvasin työtilasta.

Lisätietoja: