Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-19.04.2021
 • Ajoitus: 01.05.2021-31.08.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan Zoom-webinaareina x 5 (taltioidaan osittain).

Webinaarien sisältö:

 • Ma 3.5. Orientaatiowebinaari ja ohjaus itsenäisten tehtävien tekoon
 • Ma 10.5. Hoitosuhdetyöskentely mielenterveyshoitotyössä
 • Ma 17.5. Hoitosuhde päihdehoitotyössä
 • Ma 24.5. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityiskysymyksiä: tahdosta riippumaton hoito, eettiset erityiskysymykset, kaksois- ja kolmoisdiagnoosit, yms.
 • Ma 31.5. Lääkehoito mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
 • Laurean opiskelijat: Ti 17.8. Tietotesti ja videonäyttö 

Luentojen aikataulu

03.05.2021 12.30–14.30

10.05.2021 12.30–16.00

17.05.2021 12.30–16.00

24.05.2021 12.30–16.00

31.05.2021 12.30–16.00

17.08.2021 08.30–11.45

17.08.2021 12.30–15.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • selittää keskeiset psykiatrian alaan kuuluvat häiriöt ja hoidon lääketieteelliset perusteet
 • selittää tavallisimpien päihteiden vaikutusmekanismit
 • selittää mielenterveys- ja päihdetyön toimintaperiaatteet
 • tukea akuutissa kriisissä olevaa ja vakavasti sairastunutta asiakasta
 • suunnitella, ylläpitää ja arvioida hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa

Toteutustapa

Kurssilla hyödynnetään verkossa toteutuvaa käänteistä oppimista, etänä toteutettuja keskusteluluentoja, työskentelyä pienryhmissä sekä minisimulaatioita verkossa.

 

Työmäärä

Canvas -oppimisalustalla kurssilla on neljä moduulia.

1. Aloita opinnot moduulista Orientaatio, sillä se auttaa sinua etenemään muihin moduuleihin. Tee moduulin tehtävät heti aloituswebinaarin jälkeen. (n. 0,25 op)

2. Psykiatria ja päihdetyö -moduulissa teet itsenäisesti tehtäviä, jotka valmentavat sinua Canvasin Osoita osaamisesi-testin tekoon (kolme palautuspäivää opintojakson aikana). Ole huolellinen ja varaa itsellesi aikaa opiskeluun. Moduuli on 1 op:n suuruinen. Tietotesti arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5.

3. Kriisit ja kriisihoitotyö -moduulissa opiskelet itsenäisesti tietoa elämänkriiseistä ja traumaattisista kriiseistä sekä niiden hoitamisesta. Opit, miten toimia itsetuhoisen tai itsemurhaa yrittäneen potilaan kanssa. Moduulissa opiskellaan lisäksi lähisuhdeväkivallasta ja sen eri muodoista sekä siihen puuttumisesta hoitotyössä. Moduuli on n. 0,75 op:n laajuinen. Moduulin tehtävät ovat pohdintatehtäviä, eikä niitä kontrolloida tai kommentoida. Tarvitset kriisihoitotyön taitoja kaikkialla terveydenhuollossa sekä YleSh:n tietotestiin sekä videonäyttöön valmistautuessasi.

4. Moduulissa Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (3 op) opit, millaista hoitoa ja tukea sairaanhoitajana annat eri häiriöistä ja sairauksista kärsiville potilaille. Teet moduulin aikana yksilö-, pari- tai pienryhmätehtäviä.

Lisätietoa opiskelijalle

Työskentelet kurssin aikana paljon itsenäisesti tai parisi kanssa. Suosittelemme etenemään systemaattisesti ja viikoittain tehtäviä tehden. Varaathan tälle opiskelulle aikaa riittävästi. 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Yksilön kohtaamista ja kokemusmaailmaa lähemmäs pääset mm. lukemalla blogikirjoituksia, romaaneja tai katsomalla elokuvia, jotka käsittelevät mielen sairauksia ja/tai päihdeongelmia.

Kurssin varsinainen lähdekirjallisuus:

 • Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (luettavissa LaureaFINNA:ssa eKirjana)
 • Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (luettavissa LaureaFINNA:ssa eKirjana)
 • Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.
 • Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013. Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.)
 • Psykiatrian erikoisalan käypä hoito -suositukset (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.)
 • Päihdelääketieteen käypä hoito -suositukset (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.)
 • (Lasten psykiatria käypä hoito -suositukset) (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.)
 • Lönnqvist J., Henriksson M & Marttunen M. 2017. Psykiatria. Duodecim. (Saatavissa ekirjana ja luettavissa Oppiportin kautta)

Arviointiasteikko

Kurssin arviointi perustuu Laurean yleisiin arviointikriteereihin.

Kurssilla arvioidaan seuraavat osa-alueet:

1) Osoita osaamisesi -testi (1-5)

2) Kriisihoitotyön osaaminen (hyväksytty-hylätty)

3) Hoitosuhdetyöskentelyyn liittyvä tehtävä (1-5)

Lisätietoja: