Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 17.08.2021
 • Ajoitus: 31.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Porvoo
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan verkon kautta. Tunnit nauhoitetaan.

Kurssin Zoom-verkkoluentojen aikataulut:

31.08.2021 16.00 - 18.00

14.09.2021 16.00 - 18.00

28.09.2021 16.00 - 18.00

12.10.2021 16.00 - 18.00

26.10.2021 16.00 - 18.00

09.11.2021 16.00 - 18.00

23.11.2021 16.00 - 18.00

07.12.2021 16.00 - 18.00

Tavoitteet

Kurssi kuuluu Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen pakollisiin opintoihin.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

 • valita kehittämisprojektiinsa sopivat menetelmät ja perustella valintansa
 • hankkia empiiristä aineistoa ja analysoida sitä
 • tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
 • tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • soveltaa tutkimusviestinnän periaatteita suullisesti ja kirjallisesti
 • laatia ja tulkita tutkimus- ja kehittämisraportteja

Työmäärä

5 opintopistettä = n. 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä tapaamisella läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty.

Lisätietoja: