Siirry sisältöön

Tämä kurssi kuuluu tietojenkäsittelyn koulutuksen pakollisiin opintoihin.

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021 - 25.08.2021
  • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75 €

Aikataulu

Tarkemmat tiedot aikataulusta ja tehtävien suoritustavoista sekä materiaaleista ovat kurssin työtilassa Canvas -oppimisalustalla.

08.09.2021 16.00–18.00

09.09.2021 16.00–18.00

09.09.2021 18.00–20.00

16.09.2021 18.00–20.00

22.09.2021 16.00–18.00

22.09.2021 18.00–19.30

07.10.2021 16.00–18.00

21.10.2021 18.00–20.00

16.11.2021 16.00–18.00

25.11.2021 18.00–20.00

30.11.2021 16.00–18.00

09.12.2021 18.00–20.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä
  • toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa
  • hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä
  • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämissä viestintä- ja dokumentointitilanteissa

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa sekä lähiopetuksena Leppävaaran kampuksella. Kurssilla tehdään ryhmä- ja yksilötehtäviä, ja opiskellaan itsenäisesti.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 5 op, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta opiskelijalta.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään kurssin työtilassa ja ensimmäisellä Zoom-luennolla.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

 

 

Lisätietoja: