Siirry sisältöön

Tämä kurssi kuuluu turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen pakollisiin opintoihin.

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021 - 17.08.2021
  • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75 €

Aikataulu

Tarkemmat tiedot aikataulusta ja tehtävien suoritustavoista sekä materiaaleista ovat kurssin työtilassa.

31.08.2021 09.15–11.45

07.09.2021 09.15–11.45

13.09.2021 09.15–11.45

14.09.2021 09.15–11.45

21.09.2021 09.15–11.45

28.09.2021 09.15–11.45

05.10.2021 09.15–11.45

14.10.2021 09.15–11.45

19.10.2021 09.15–11.45

02.11.2021 09.15–11.45

09.11.2021 09.15–11.45

16.11.2021 09.15–11.45

23.11.2021 09.15–11.45

30.11.2021 09.15–11.45

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä
  • toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa
  • hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä
  • viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämissä viestintä- ja dokumentointitilanteissa

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Leppävaaran kampuksella. Kurssilla tehdään ryhmä- ja yksilötehtäviä.

Työmäärä

Kurssin laajuus on 5 op, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta opiskelijalta.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään kurssin työtilassa ja ensimmäisellä luennolla.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Kurssilla on yksilötehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen, numeerinen arviointi, sekä ryhmätehtäviä, jotka arvioidaan ryhmäkohtaisesti numeraalisesti.

 

 

Lisätietoja: