Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-21.04.2021
 • Ajoitus: 05.05.2021-11.06.2021
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 45 €

Aikataulu

Kurssi on verkkototeutus, johon kuuluu kuusi läsnäolovelvoitteista verkkoluentoa Zoom-ympäristössä. Muu työskentely Canvas -oppimisalustalla.

Luentojen aikataulu

05.05.2021 16.30–18.00

10.05.2021 16.30–18.00

19.05.2021 16.30–18.00

26.05.2021 16.30–18.00

02.06.2021 16.30–18.00

07.06.2021 16.30–18.00

09.06.2021 17.00–18.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • ruotsin kielen perusrakenteita
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
 • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Sisältö

 • Kieliopin kertaus (substantiivin, adjektiivin, pronominin ja verbin taivutus, sanajärjestykset, prepositiot)
 • Sanaston kartuttaminen
 • Kielitaidon kehittämisen menetelmät 

Kurssin jälkeen opiskelija on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.2/B1.

Toteutustapa

Kurssi on verkkototeutus, johon kuuluu kuusi läsnäolovelvoitteista verkkoluentoa Zoom-ympäristössä. Muu työskentely Canvas -oppimisalustan kautta.

Canvasissa on joka moduulissa pakollisia, aikaistettuja moduulitestejä, palautustehtäviä ja harjoitustehtäviä, joista pitää saada hyväksytty ja jotka ovat edellytyksenä kirjalliseen kokeeseen osallistumiselle. Kurssin kirjallinen tentti tehdään Proctorio-valvotusti verkossa kesäkuussa. Uusintaoikeus on kahdesti: loka- ja marraskuussa 2021 Laurean uusintakoepäivinä.

HUOM! Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (tenttioikeus), eli vähintään neljälle opetuskerralle pitää osallistua opetushetkellä.

Opiskelijan on oltava läsnä kurssin ensimmäisellä verkkotapaamisella tai ilmoitettava poissaolostaan etukäteen vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.

Työmäärä

Kurssi on 3 x 27 h = 81 h.

Suurin osa kurssista on itsenäistä työskentelyä. Opiskelija osallistuu kuuteen pakolliseen verkkoluentoon Zoomissa (1,5 h /kerta). Opiskelijan työmäärästä on verkkoluentoja yht. 9 h ja tentti 2 h = 11 h. Omatoimisen opiskelun osuus on 70 h. Tahti on tiivis, koska kurssi suoritetaan intensiivisesti reilun kuukauden aikana.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssimateriaali on Canvasissa. Aineisto koostuu ensisijaisesti kieliopin kertausmateriaalista, mutta myös erilaisista työelämän viestinnällisiin tilanteisiin valmistavista harjoitteista.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 • Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (tenttioikeus).
 • Tehtävien hyväksytty suorittaminen ennen tenttiä.
 • Hyväksyttyyn arvosanaan tulee saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2. tai B1. Ei erillistä suullista tenttiä.

Lisätietoja: