Siirry sisältöön

Lähtötaso A2: aiempaa kielen opiskelua esimerkiksi toisella asteella tai Laureassa kurssilla Saksan kielen perusteet 2.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-18.08.2021
 • Ajoitus: 01.09.2021-10.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi on virtuaalinen, johon sisältyy online-tapaamisia Zoomin välityksellä.

Kurssille hyväksytyille avautuu Canvas -oppimisalusta maanantaina 30.8.2021.

 • Kurssille hyväksytyt saavat Canvasin kautta ennakkotehtävän, joka tulee olla palautettuna Canvasiin 6.9.2021.

Kurssin ensimmäinen Zoom-tapaaminen on keskiviikkona 8.9.2021, jossa tulee olla paikalla.

Lisäksi opiskelijan tulee osallistua vähintään yhteen seuraavista tapaamisista:

 • Pe 1.10. klo 9 - 10.30
 • Pe 29.10. klo 9 - 10.30
 • Pe 12.11. klo 9 - 10.30
 • pe 26.11. klo 9 - 10.30 

Kurssi päättyy kirjalliseen tenttiin torstaina 9.12.2021. Suullinen tentti tehdään pienryhmissä ja aikataulu sovitaan opiskelijoiden aikataulun mukaan. Uusintatentti ilmoitetaan kurssin aikana. Tenteissä tulee olla webkamera käytettävissä.

Kurssin kaikki oppimistehtävät tulee olla tehtyinä 8.12.

Opetuskielenä saksa ja suomi.

Zoom-tapaamiset

08.09.2021 16.30–19.00

01.10.2021 09.00–10.30

29.10.2021 09.00–10.30

12.11.2021 09.00–10.30

26.11.2021 09.00–10.30

09.12.2021 18.00–19.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
 • kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
 • tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
 • hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Toteutustapa

Opintojakso on virtuaalinen, johon sisältyy online-tapaamisia Zoomin välityksellä. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Työmäärä

Kurssi on intensiivinen, joka painottuu itsenäiseen opiskeluun.

5 opintopisteen laajuus tarkoittaa opiskelijalle laskennallisesti 135 opiskeluun käytettyä tuntia.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssi pitää sisällään 5 tapaamista verkossa. Zoom-tapaamisia ei äänitetä, koska ne eivät ole luentoja vaan keskusteluja ja ohjausta. Opiskelijat saavat ohjeistuksen Zoomin sekä Canvasin käyttöön ennen kurssin alkua.

Kurssin tavoitetaso on eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Lähtötaso on A2, mikä tarkoittaa, että kieltä on opiskellut aiemmin esimerkiksi toisella asteella tai Laureassa kurssi Saksan kielen perusteet 2.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Deutsch für Profis. Edita 2020. ISBN 978-951-37-7811-8. 

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

 • Canvasiin palautettavat oppimistehtävät: hyväksytty/hylätty
 • Kirjallinen tentti (70 %): 1-5
 • Suullinen tentti (30 %): 1-5

Lisätietoja: