Siirry sisältöön

Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua vielä varasijalistalle.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-19.09.2021
 • Ajoitus: 01.10.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa Teams -verkkokeskustelujen ja itsenäisen opiskelun muodossa. Käytössä on lisäksi Canvas -oppimisalusta.

Kurssi alkaa perjantaina 1.10.2021.

Kirjallinen koe viikolla 50.

Suullinen koe pidetään viikolla 49-50 opiskelijalle sopivalla ajalla.

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Toteutustapa

Itsenäinen opiskelu opetusvideoiden ja etätehtävien avulla.

Teams -verkkokeskustelut opituista asioista pienissä ryhmissä pidetään 3 kertaa viikossa (opiskelijan on osallistuttava vain yhteen). Teams -tapaamisajat äänestetään noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Työmäärä

5 opintopistettä = n. 135 tuntia opiskelua

Lisätietoa opiskelijalle

Teams -keskustelut on mahdollista korvata äänitiedostoilla (maks. 3 kertaa).

Kurssille ei vaadita edeltävää osaamista.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Verkkomateriaalit Canvasissa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

 • Verkkotentti: 40 %
 • Suullinen koe: 30 %
 • Jatkuva näyttö (aktiivisuus, suullinen näyttö ja tehtävät): 30 %

Lisätietoja: