Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Hakuaika: 09.06.2021-22.08.2021
  • Ajoitus: 03.09.2021-17.12.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssilla on lähiopetusta perjantaisin 3.9.2021 alkaen klo 9-12 Leppävaaran kampuksella. Osa lähiopetuksesta on mahdollista korvata verkkotehtävillä.

10.09.2021 09.00–12.00

17.09.2021 09.00–12.00

24.09.2021 09.00–12.00

01.10.2021 09.00–12.00

08.10.2021 09.00–12.00

15.10.2021 09.00–12.00

22.10.2021 09.00–12.00

29.10.2021 09.00–12.00

05.11.2021 09.00–12.00

12.11.2021 09.00–12.00

19.11.2021 09.00–12.00

26.11.2021 09.00–12.00

03.12.2021 09.00–12.00

10.12.2021 09.00–12.00

17.12.2021 09.00–12.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
  • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
  • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Toteutustapa

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Työmäärä

5 opintopistettä = n. 135 tuntia opiskelua

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssille ei vaadita edeltävää osaamista.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppikirjana Alestalo: Kafe Piter 1 (uudistettu versio).

Lisäksi kurssilla on käytössä Canvas -oppimisalusta.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

  • Tentti: 50 %
  • Jatkuva näyttö (aktiivisuus, suullinen näyttö ja tehtävät): 50 %.

Lisätietoja: