Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-23.08.2021
 • Ajoitus: 06.09.2021-07.12.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi järjestetään verkkototeutuksena ja sisältää Zoom -verkkotapaamisia ja tehtäviä. Kurssilla on käytössä Canvas -oppimisalusta.

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus seuraavissa verkkotapaamissa:

 • 7.9. 2021 klo 16-18 Kurssin aloitus
 • 30.11.2021 klo 16-18 Projektiesittelyt

Verkkotapaamisten aikataulut

07.09.2021 16.00–18.00

14.09.2021 16.00–18.00

21.09.2021 16.00–18.00

28.09.2021 16.00–18.00

05.10.2021 16.00–18.00

19.10.2021 16.30–18.00

26.10.2021 16.30–18.00

30.11.2021 16.00–18.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella, ohjata ja arvioida lasten ja lapsiryhmien tarpeisiin vastaavaa pedagogista toimintaa ja toimintaympäristöjä
 • soveltaa toiminnallisia ja luovia menetelmiä kasvatuksessa
 • reflektoida kasvattajan toimintaa ja omaa kasvatusnäkemystään

Sisältö

Kurssi muodostuu kahdesta moduulista:

1. Luovuus, leikki ja osallisuus varhaiskasvatuksessa 5 op

 • Luennot ja välitehtävät 1 op: Moduuliin kuuluu neljä verkkoluentoa Zoomin välityksellä ja neljä erillistä välitehtävää liittyen verkkotapaamisiin. Välitehtävät ohjeistetaan verkkoluennolla ja ohjeet laitetaan Canvasiin luennon jälkeen.
 • Essee 4 op: Lapsen luovuus, leikki ja osallisuus – omat näkemykset peilaten verkkotapaamisten sisältöön ja lähdekirjallisuuteen.

2. Eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi 5 op

 • Luova pedagoginen toimintaprojekti 4,5 op: Moduuliin kuuluu luovan pedagogisen toimintaprojektin tekeminen varhaiskasvatustoiminnassa tai etätoimintana. Hanki projektipaikka ja tutustu projektipaikkaan tai tee videototeutuksena.
 • Projektisuunnitelman tekeminen. Suunnitelman tulee olla hyväksytty ja esitetty opettajille ennen toiminnan aloittamista.
 • Toteuta neljä toimintakertaa projektipaikassa ja dokumentoi toimintaa (esim. valokuvaamalla, kirjaamalla muistiin, videoi).
 • Projektin esittely, reflektointi ja vertaispalautteen antaminen. Projektiesittely 30.11. klo 16-18.

Toteutustapa

Opintojakso on 10 op kokonaisuus ja kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuottaviin opintoihin.

Kurssi suoritetaan verkon kautta osallistumalla kurssin aikataulun mukaisiin Zoom-verkkotapaamisiin ja suorittamalla kurssiin liittyviä tehtäviä. Kurssilla käytetään Canvas-työtilaa viestintään ja tehtävien palautukseen, joka avautuu kurssin käynnistyessä.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Kurssin rakenne on seuraavanlainen:

 1. Luovuus, leikki ja osallisuus varhaiskasvatuksessa 5 op
 2. Eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi 5 op

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan tulee olla läsnä kurssin aloituksessa 7.9. klo 16-18 ja tehdä ennakkotehtävä varmistaakseen paikkansa kurssilla. Tehtävän ohjeistus annetaan kurssin alkaessa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin Canvas -työtilassa ilmoitetaan käytettävät materiaalit ja kirjallisuus kurssin alkaessa. Verkko-opiskelu edellyttää, että voit käyttää säännöllisesti tietokonetta, jossa on internet-yhteys.

Verkkoluennot ja -ohjaus tapahtuvat Zoomin välityksellä. Verkossa tapahtuviin luentoihin ja muihin tapaamisiin suositellaan, että osallistujilla on käytössään kuulokkeet + mikrofoni.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät kurssin Canvas -työtilasta.

Lisätietoja: