Siirry sisältöön

Kurssin lähtötasona Espanjan kielen perusteet 1 (R0083) -kurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-05.09.2021
 • Ajoitus: 17.09.2021-03.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi alkaa 17.9.2021 ja päättyy 3.12.2021.

Tunnit perjantaisin klo 9.00-11.00:

 • Lähiopetus Tikkurilan kampuksella 17.9., 1.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.
 • Zoom -etäopetus 24.9., 8.10., 22.10., 5.11. ja 19.11.

Lopputentti 3.12.2021 Canvasissa.

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • osaa viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Sisältö

Kurssilla opiskelija oppii kielen perusrakenteet ja -sanaston sekä tuntemaan kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Kurssin keskeisiä aiheita ovat: terveys ja sairaus, arkitoimet, asuminen, matkailu ja lomailu.

Kielioppia: vokaalinmuutosverbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektit.

Toteutustapa

Lähiopetus Tikkurilan kampuksella ja Zoom -etäopetus. Kurssialustana Canvas.

Työmäärä

1 op = 27 tuntia työskentelyä

5 op = 135 h työskentelyä

Lisätietoa opiskelijalle

Lähtötaso: Espanjan kielen perusteet 1 (R0083) -kurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 2 -oppikirja
 • Opettajan jakama verkkomateriaali Canvasissa

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5. Arviointiin vaikuttavat lopputentti, suoritetut verkkotehtävät ja tuntiaktiivisuus.

Lisätietoja: