Siirry sisältöön

Kurssin lähtötasona Espanjan kielen perusteet 1 (R0083) -kurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen.

Perustiedot

  • Hakuaika: 30.03.2021-07.07.2021
  • Ajoitus: 21.07.2021-25.08.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Verkkokurssi
  • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi alkaa 21.7.2021 ja päättyy 25.8.2021.

Zoom -etäopetus keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 (yhteensä 5 opetuskertaa): 21.7., 28.7., 4.8., 11.8. ja 18.8.2021.

Lopputentti 25.8.2021.

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • kielen perusrakenteet ja perussanaston
  • viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
  • kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Sisältö

Kurssilla opiskelija oppii kielen perusrakenteet ja -sanaston sekä tuntemaan kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Kurssin keskeisiä aiheita ovat: terveys ja sairaus, arkitoimet, asuminen, matkailu ja lomailu.

Kielioppia: vokaalinmuutosverbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektit.

Toteutustapa

Etäopetus Zoomin välityksellä keskiviikkoisin klo 9.30-11.30, yhteensä 5 opetuskertaa. Kurssialustana Canvas -oppimisalusta.

Työmäärä

1 op = 27 tuntia työskentelyä

5 op = 135 h työskentelyä

Lisätietoa opiskelijalle

Lähtötaso: Espanjan kielen perusteet 1 (R0083) -kurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

  • Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 2 -oppikirja
  • Opettajan jakama verkkomateriaali Canvasissa

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5. Arviointiin vaikuttavat lopputentti ja suoritetut verkkotehtävät.

Lisätietoja: