Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Hakuaika: 30.03.2021-19.05.2021
  • Ajoitus: 02.06.2021-07.07.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Verkkokampus
  • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi alkaa 2.6.2021 ja päättyy 7.7.2021.

Zoom -etäopetus keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 (yhteensä 5 opetuskertaa): 2.6., 9.6., 16.6., 23.6. ja 30.6.2021.

Lopputentti 7.7.2021.

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
  • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
  • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Kurssilla opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Sisältö

Kurssilla opiskelija oppii espanjan kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä tuntemaan kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Kurssin perusteemoja ovat: esitteleminen, perheestä ja harrastuksista kertominen, asiointi ravintolassa.

Peruskielioppia: artikkelit, substantiivien ja adjektiivien taivutus, perusverbien taivutus, ajan ilmaisuja, lukusanoja ja pronomineja.

Toteutustapa

Etäopetus Zoomin välityksellä keskiviikkoisin klo 9.30- 11.30, yhteensä 5 opetuskertaa. Kurssialustana Canvas -oppimisalusta.

Työmäärä

1 op = 27 tuntia työskentelyä

5 op = 135 h työskentelyä

Lisätietoa opiskelijalle

Lähtötaso: kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet espanjaa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

  • Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 -oppikirja
  • Opettajan jakama lisämateriaali Canvasissa

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5. Arviointiin vaikuttavat lopputentti ja suoritetut verkkotehtävät.

 

Lisätietoja: