Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-06.09.2021
 • Ajoitus: 20.09.2021-29.11.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi alkaa 20.09.2021 ja päättyy 29.11.2021.

Tunnit maanantaisin klo 9.00-11.30:

 • Lähiopetus Tikkurilan kampuksella 20.09., 4.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
 • Zoom -etäopetus 27.09., 18.10., 1.11. ja 15.11.

Lopputentti 29.11. Canvasissa

13.09.2021 09.00–11.30

20.09.2021 09.00–11.30

27.09.2021 09.00–11.30

04.10.2021 09.00–11.30

11.10.2021 09.00–11.30

18.10.2021 09.00–11.30

25.10.2021 09.00–11.30

01.11.2021 09.00–11.30

08.11.2021 09.00–11.30

15.11.2021 09.00–11.30

22.11.2021 09.00–11.30

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
 •  

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Sisältö

Kurssilla opiskelija oppii espanjan kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä tuntemaan kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.

Kurssin perusteemoja ovat: esitteleminen, perheestä ja harrastuksista kertominen, asiointi ravintolassa.

Peruskielioppia: artikkelit, substantiivien ja adjektiivien taivutus, perusverbien taivutus, ajan ilmaisuja, lukusanoja ja pronomineja.

Toteutustapa

Lähiopetus Tikkurilan kampuksella ja Zoom -etäopetus. Kurssialustana Canvas.

Työmäärä

1 op = 27 tuntia työskentelyä

5 op = 135 h työskentelyä

Lisätietoa opiskelijalle

Lähtötaso: kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet espanjaa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 -oppikirja
 • Opettajan jakama lisämateriaali Canvasissa

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5. Arviointiin vaikuttavat lopputentti ja tuntiaktiivisuus.

Lisätietoja: