Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-12.08.2021
 • Ajoitus: 26.08.2021-19.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi sisältää sekä lähiopetusta Otaniemen kampuksella sekä verkko-oppimista. Käytössä on Canvas -oppimisalusta.

Opetuspäivät:

26.08.2021 09.00–12.00

04.11.2021 17.00–18.30

14.12.2021 13.00–16.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • tuntea sosiaalialan arvoja ja eettisiä periaatteita
 • tuntea ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia
 • hahmottaa sosiaalialan asiakkuutta ja erilaisia elämäntilanteita

Sisältö

 • Ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohdat (2 op)
 • Sosiaalialan toimintaympäristöt (2 op)
 • Arvot ja eettiset periaatteet (1 op)

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan osittain automatisoituna MOOCina ja osittain Otaniemen kampuksella. Tapaamiset Zoomissa ovat mahdollisia.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. 

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan Canvas-työtilassa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: