Siirry sisältöön

Kurssi on täynnä, mutta voit ilmoittautua vielä varasijalistalle.

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-01.10.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi koostuu teorialuennoista ja ohjatuista työpajoista Leppävaaran kampuksella sekä itseopiskelusta. Lisäksi käytössä on Canvas -oppimisalusta.

15.10.2021 08.30–11.00

20.10.2021 08.30–11.00

22.10.2021 08.30–11.00

27.10.2021 08.30–11.00

29.10.2021 08.30–11.00

03.11.2021 08.30–11.00

05.11.2021 08.30–11.00

10.11.2021 08.30–11.00

12.11.2021 08.30–11.00

17.11.2021 08.30–11.00

19.11.2021 08.30–11.00

24.11.2021 08.30–11.00

26.11.2021 08.30–11.00

01.12.2021 08.30–11.00

03.12.2021 08.30–11.00

08.12.2021 08.30–11.00

10.12.2021 08.30–11.00

15.12.2021 08.30–11.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • käyttää ohjelmointikielen perussyntaksia ja rakenteita
 • suunnitella, toteuttaa ja testata pienimuotoisia ohjelmia hyvää ohjelmointitapaa noudattaen

Toteutustapa

Kurssilla ei ole läsnäolovelvollisuutta.

Työmäärä

5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. 

Lisätietoa opiskelijalle

Tällä kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin perusrakenteita. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvita. Kurssilla käytetään Java-ohjelmointikieltä.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Opettajan tarjoamat materiaalit Canvasissa
 • Helsingin Yliopiston Java MOOC verkkokurssi
 • Verkkolähteet
 • Oma kannettava tietokone

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikoilla 1 - 5 /hylätty.

Lisätietoja: