Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-12.08.2021
 • Ajoitus: 26.08.2021-05.10.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi on verkkototeutus, jolla on kontaktiopetusta Zoomin välityksellä, itsenäistä opiskelua, kotitehtäviä ja tentti. Käytössä on Canvas -oppimisalusta, jonka kautta myös opintojaksoon liittyvät kysymykset tulee lähettää opettajalle.

Kurssi alkaa 26.8.2021 klo 16.00 ja tentti on viimeisellä kontaktikerralla 5.10.2021 klo 17.00. Uusintatentit ovat erikseen sovittuna ajankohtana.

Tehtävien aikataulut löytyvät Canvasista.

26.08.2021 16.00–19.00

09.09.2021 16.00–19.00

14.09.2021 16.00–19.00

21.09.2021 16.00–19.00

05.10.2021 17.00–19.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kemian peruskäsitteet
 • luokitella aineet puhtaisiin aineisiin, yhdisteisiin tai seoksiin
 • vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen esim. aineen olomuodolle
 • perushiiliyhdisteistä tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden merkityksen hiiliyhdisteen ominaisuuksille

Sisältö

 • Atomi ja jaksollinen järjestelmä
 • Puhtaat aineet ja seokset
 • Vahvat sidokset
 • Poolisuus ja funktionaaliset ryhmät
 • Ainemäärä ja konsentraatio
 • Heikot sidokset

Toteutustapa

Opintojaksolla käydään läpi kosmetiikan kannalta oleellisia kemian perusteita ja sidoksia. 

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä, eli 5 opintopisteen kurssin suorittaminen vaatii 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Kontaktiopetuksessa Zoomissa ei ole muilta osin läsnäolopakkoa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Kurssin materiaalit ja linkit sisältöön löytyvät Canvasista.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 /hylätty.

Kurssin arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen annetussa aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä. 

Lisätietoja: