Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
  • Hakuaika: 01.12.2021 - 31.05.2022
  • Ajoitus: 01.12.2021 - 30.06.2022
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton (0 €)

Oppimistavoitteet ja sisältö:

Opit tunnistamaan elämäsi aikana eri elämänalueilla kertyneitä tietoja ja taitoja ja opit kertomaan niistä työurasi etenemistä tukevalla tavalla. Osiossa tutustutaan myös nykyhetken ja tulevaisuuden työmarkkinoihin ja työmarkkinoita ohjaaviin trendeihin.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

  • jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
  • arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
  • laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

 

 

Lisätietoja: