Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
  • Hakuaika: 01.12.2021 - 31.05.2022
  • Ajoitus: 01.12.2021 - 30.06.2022
  • Laajuus: 1 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton (0 €)

Oppimistavoitteet ja sisältö:

Mielekäs elämä, motivoiva työura -kurssilla opit jäsentämään elämän varrella kertyneiden kokemusten vaikutuksia siihen, miten nykyään toimit, ja opit määrittämään itsellesi tulevaisuuden toiveita sekä urallesi että muuhun elämään.

Kurssin suoritettua osaat:

  • arvioida omalle kehitykselle merkityksellisiä elämäntapahtumia ja tehdä johtopäätöksiä niiden vaikutuksista omaan toimintaan elämässä ja työssä
  • määritellä itselle tärkeitä asioita elämässä ja työssä sekä hyödyntää tätä tietoa työuran suunnittelussa
  • asettaa realistisen ammatillisen kehittymistavoitteen ja suunnitella siinä etenemistä

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

 

 

Lisätietoja: