Siirry sisältöön

Kurssi on verkkototeutus, jonka voit suorittaa omassa tahdissasi.

Perustiedot

 • Hakuaika: 13.12.2021 - 30.11.2022
 • Ajoitus: 01.01.2022 - 31.12.2022
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 75 €

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

 • määritellä kiinteistöissä tarvittavat palvelut ja tunnistaa ao. prosessin eri toimijat ja sidosryhmät
 • hallita toimialan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelun
 • toimia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallinto- ja palvelutehtävissä

Toteutustapa

 • Kurssi toteutetaan kokonaan virtuaalisti Canvas-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa joustavasti läpi vuoden.
 • Kurssilla ei ole lähi- tai verkkotapaamisia, mutta ohjausta voi pyytää sovitusti.
 • Kurssi on osa Kiinteistöjohtamisen virtuaaliopintojen kokonaisuutta. 

Sisältö ja sen jaksotus

Isännöinnin kurssilla luodaan kokonaiskuva isännöinnin toimialasta ja pohditaan toimialan kehitystä erityisesti strategisesta näkökulmasta.

Isännöintiala elää murrosta, joten kurssilla edetään voimakkaasti tulevaisuuspainotteisesti. Jos et tunne alaa laisinkaan, tämä kurssi antaa sinulle hyvät perusteet joko ammatillisesti tai mahdollisesti asunto-osakeyhtiön asukkaana. 

Sisältö keskittyy asunto-osakeyhtiöiden isännöintiin.

Kurssin tehtävillä ei ole varsinaista aikataulua, sillä kurssi suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti.

Materiaalit ja kirjallisuus

 • Kurssin kirjallisuus löytyy Canvasin työtilasta.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

 

Lisätietoja: