Siirry sisältöön

Kurssi on YAMK-tason verkkokurssi. Sinulla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (yliopisto tai AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto, jotta voit osallistua kurssille.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kiertotaloudesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.6.-21.8.2023
 • Ajoitus: 4.9.-17.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Kurssin sisältö

Ympäristön tulevaisuuden hyvinvoinnin ja luonnonvarojen riittävyyden kannalta kestäviin toimintatapoihin siirtyminen on erittäin ajankohtainen aihe tänä päivänä niin yksilötasolla, organisaatioissa kuin yhteiskunnassakin. Tässä opinnossa tarkastelemme kestävää kasvua tukevien toimintamallien edistämistä niin yksilön, organisaation ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tasoilla.

Sisältö on jaettu seuraaviin teemoihin:

 • Moduuli 1: Kestävä kasvu
 • Moduuli 2: Käyttäytymismuutos
 • Moduuli 3: Kestävän kasvun ja käyttäytymismuutoksen soveltaminen kiertotalouteen
 • Moduuli 4: Kestävistä toimintamalleista
 • Moduuli 5: Kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Aikataulu

 • Kurssi toteutetaan verkko-opintoina käyttäen Canvas-oppimisalustaa.
 • Kurssiin liittyvät materiaalit ja tehtävät julkaistaan Canvas-työtilassa. Kurssin tehtävät suoritetaan itsenäisesti työskennellen.
 • Tehtävien palautuspäivät on aikataulutettu kahden viikon välein, mutta niitä voi suorittaa nopeammin omaan tahtiin.
 • Kurssi alkaa 4.9.2023 ja viimeisen tehtävän palautus on 26.11.2023.

Tavoitteet

Kurssilla opit

 • vertailemaan ja luokittelemaan kestävän kasvun käsitteitä
 • arvioimaan ja analysoimaan tapoja vaikuttaa yksilöiden käyttäytymiseen
 • hyödyntämään keskeisiä käyttäytymistieteen ja kestävän kasvun käsitteitä ja malleja edistääksesi kiertotalouden toteutumista
 • arvioimaan ja analysoimaan käyttäytymismuutoksen teemaa kestävien toimintamallien rakentamisessa
 • analysoimaan yritysten roolia kestävyystavoitteiden saavuttamisessa
 • suunnittelemaan ja rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa soveltamalla käyttäytymistieteellistä lähestymistapaa ja kestävän kasvun näkökulmia

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan viisi opintopistettä, joka on 135 tuntia opiskelijan työtä. 

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi - Valto (valtioneuvosto.fi)

Kate Raworth: Terveen talouden tulisi olla suunniteltu kukoistamaan, ei kasvamaan | TED Talk

Behavioural nudging: an effective way to promote food sustainability? | FT Food Revolution

Aibana, K., Kimmel, J., & Welch, S. (2017). Consuming Differently, Consuming Sustainability: Behavioural Insights for Policymaking. United Nations Environment Programme

Lahtinen, S., & Yrjölä, M. (2019). Managing sustainability transformations: A managerial framing approach. Journal of cleaner production, 223, 815-825

Schubert, C. (2017). Green nudges: Do they work? Are they ethical?. Ecological Economics, 132, 329-342

Kestävän kehityksen tavoitteet | Suomen YK-liitto

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 tai hylätty.

Lisätietoja: