Siirry sisältöön

Ilmoittautuaksesi tälle YAMK kurssille sinulla on oltava suoritettuna vähintään alempi korkeakoulututkinto (AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto).

Perustiedot

 • Hakuaika: 9.6.2021 - 12.9.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssiin kuuluu 3 verkkotapaamispäivää, sekä itsenäistä työskentelyä visualisointiharjoitusten ja oman lopputyön parissa. Lisäksi kurssiin kuuluu esitehtävä.

Kurssin aikataulut:

25.09.2021 Esitehtävän palautuspäivä

09.10.2021 09.00–16.30

11.11.2021 09.00–16.30

03.12.2021 09.00–16.30

Tavoitteet

Opiskelija:

 • hallitsee tiedon visualisoinnin perusteet ja soveltaa tieteellistä visualisointia
 • tunnistaa tarinan rakenteet ja soveltaa tarinankerrontaa palvelumuotoilussa
 • yhdistää tarinankerrontaa visualisointiin ja tuottaa vaikuttavaa visuaalista materiaalia
 • osaa hakea verkosta erilaisia visualisoinnin työkaluja sekä hyödyntää niitä palvelumuotoilussa

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssilla työskennellään itsenäisesti, mutta lähipäivät saattavat sisältää ryhmätyöskentelyä.

Kurssin tehtäviin kuuluu:

 1. Propagandajuliste
 2. Tutkimuksen tarinallistamisharjoitus
 3. Oman lopputyön tiivistäminen julisteeksi
 4. Opiskelijan valitseman tutkimuksen tarinan visualisointi laajemmaksi raportiksi

 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • www.pointtiperille.com Anne-Mari Kiviniemen blogi visualisoinnista
 • Brand, W. 2018. Visual Doing - applying visual thinking in your day to day business.BIS
 • Cambell, E. A few minutes of design - 52 Activities to Spark your creativity.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: